nieuws

Investeringen Britse overheid zakken fors in

bouwbreed

De Britse overheidsinvesteringen zakken de komende vijf jaar met zeker 120 miljard euro in. Voor volgend jaar wordt al een daling met bijna 25 procent voorzien. De overheidsinvesteringen in Groot-Brittannië lopen daarmee terug van 3,6 procent naar net 1,25 procent van het BNP.

De regering heeft nog niet bepaald waar de bijl precies gaat vallen, zo
blijkt uit de deze week door minister Osborne van financiën ingediende
noodbegroting. ”De regering gaat alle investeringsplannen fundamenteel bekijken
om er zeker van te zijn dat ze betaalbaar zijn en ook waar voor hun geld
leveren.” Waar uiteindelijk geschrapt wordt, zal Osborne in het najaar
bekendmaken. De Construction Products Association vreest dat door de
bezuinigingen het herstel in de bouw wordt bedreigd. Directeur Michael Ankers:
”De gevolgen van wat in deze begroting staat moeten niet worden onderschat. In
2014 zullen de overheidsinvesteringen een derde lager liggen dan nu. Op dat
niveau zal het moeilijk worden om de gebouwde omgeving in dit land op het
huidige peil te houden.” Ankers is overigens wel tevreden met de verlaging van
de vennootschapsverlaging. ”Daar zullen ook bouwbedrijven van profiteren.”
Minister Osborne heeft verder aangekondigd dat de BTW per 1 januari van 17,5
naar 20 procent wordt verhoogd. Nieuwe woningen blijven echter, net als nu,
vrijgesteld van BTW. De verhoging zal volgens de Construction Industry Council
leiden tot minder werk in de sector reparatie en onderhoud.

Reageer op dit artikel