nieuws

Geschillencommissie voor verbouwingen

bouwbreed

Er komt een geschillencommissie Verbouwingen.

De stichting BouwGarant, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben
daartoe besloten. Het gaat om een laagdrempelige voorziening om geschillen
tussen consumenten en bouwbedrijven te beslechten. De wens voor een dergelijke
commissie bestaat al lang omdat consumenten vaak niet weten wat hun rechten zijn
als er een geschil ontstaat over een verbouwing. De nieuwe commissie gaat per 1
september van start. Geschillen kunnen worden behandeld als ze voortvloeien uit
een contract dat op of na 1 september 2010 is gesloten.

Reageer op dit artikel