nieuws

Gekibbel over tunnel Vianen duurt voort

bouwbreed

Een openfrontpersing van een fietstunnel in Vianen ligt al ruim twee jaar stil

De Raad van Arbitrage voor de Bouw deed dit voorjaar uitspraak over het opgelopen conflict tussen bouwer Strukton en de gemeente Vianen. Maar het blijft onduidelijk of Strukton kan doorgaan met de gebruikte perstechniek. Het bedrijf geeft aan nu andere technieken te onderzoeken.
Fietsers op de Stuartweg moeten zich nog steeds samen met het autoverkeer door een krap tunneltje onder de A2 persen. Het fietsverkeer zou al in 2009 een eigen tunnel krijgen, maar de zes betonnen tunnelmoten liggen ongebruikt langs de weg en het bouwterrein is verlaten. Het werkt ligt al sinds april 2008 stil.
De tunneldelen, met elk een lengte van 11,5 meter en een gewicht van 230 ton zouden door middel van een openfrontpersing met schuifvijzels door het 69 meter brede talud van de A2 worden geduwd. Maar die bewuste aprildag ging het al met het eerste tunneldeel fout. De op de eerste tunnelmoot gemonteerde messen liepen vast in het talud, bogen naar boven en duwden grond mee. Hierdoor scheurde het asfalt op de A2.
Uit onderzoek bleek dat er grote asfaltklompen in de aardebaan van de A2 zaten, die het doorsnijden van het talud onmogelijk maakten. Die obstakels waren niet naar voren gekomen in eerder grondonderzoek en sonderingen. Onmiddellijk startte de discussie wie voor de schade moest opdraaien. Het werk van 1,1 miljoen euro was een aanbesteding volgens design and construct, maar in de risicobepalingen stond wel dat schade door het vastlopen op grote obstakels in de baan voor rekening zou komen van de opdrachtgever. Kleinere oneffenheden kwamen voor rekening van de bouwer. Maar de beide partijen vergaten af te spreken wat daar precies onder moest worden verstaan.

Arbitragezaak

Begin dit jaar kwam het tot een arbitragezaak. De Raad kwam alleen tot het oordeel dat beide partijen deels aansprakelijk zijn voor het vastlopen van de persing. Meerkosten en schade aan het wegdek werden onder beide partijen verdeeld: Strukton betaalt 70 procent, Vianen 30 procent.
Sinds de uitspraak zitten de partijen weer om de tafel. “We gaan er vooralsnog vanuit dat we het probleem samen met de aannemer kunnen oplossen”, zegt een voorlichter van de gemeente Vianen. Strukton heeft de gemeente inmiddels een voorstel gedaan over de afhandeling van de zaak, maar de voorlichter kan details daarover niet geven. “Dat moet eerst nog besproken worden in het college van B en W, en daarna worden voorgelegd aan de gemeenteraad.”

Reageer op dit artikel