nieuws

Geboorten redden bouw Groene Hart

bouwbreed Premium

Hoe staat het Groene Hart ervoor in de ruimtelijke ontwikkeling? Welke effecten heeft het negatieve migratiesaldo bijvoorbeeld op de woningmarkt?

Merel van der Ham De provincies hebben de stand van zaken in dit grootste
nationale landschap van Nederland in kaart gebracht. De Stuurgroep Groene Hart
van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht keken onder meer naar
de verrommeling, bodemdaling, recreatie, het wonen en de bedrijventerreinen in
de regio. Geconstateerd wordt onder meer dat de bevolking wegtrekt uit het
Groene Hart. In totaal hebben in de periode 2004-2008 per saldo ruim 13.000
mensen de regio verlaten. Door geboorten steeg het totale aantal inwoners licht:
met 0,3 procent. Landelijk groeide de bevolking met 1,4 procent. Het Rijk
hanteert als beleid dat in een gebied niet meer woningen mogen worden gebouwd
dan volgens de bevolkingsgroei nodig is, het zogenaamde ‘Migratie Nul’-beleid.
Volgens die rekenmethode mogen in het Groene Hart tussen 2009 en 2020 in totaal
niet meer dan 35 duizend woningen worden gebouwd. Negenduizend daarvan zijn
reeds gerealiseerd, nog eens 24 duizend woningen staan voor de periode tot 2020
op het programma. Tot 2020 is 356 hectare beschikbaar voor de ontwikkeling van
bedrijventerreinen, 75 hectare daarvan is reeds uitgegeven. “De planning van
nieuwe terreinen past bij de schaal van het Groene Hart”, constateert de
stuurgroep in het rapport. De meeste ontwikkelingen zijn al opgenomen in
provinciale streekplannen.

Recreatie

Een van de andere zaken die in het rapport aan de orde komen, is de
toeristische infrastructuur. Voor een Recreatief Routenetwerk zijn 145
knelpunten in kaart gebracht. Het gaat met name om fiets- en wandelroutes. Voor
zeventig projecten is de financiering rond, voor de overige projecten nog niet.
De bestedingen voor recreatieve knelpunten zijn de afgelopen drie jaar met 17
procent gestegen. Ook constateert de Stuurgroep Groene Hart in zijn het rapport
dat de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) achterloopt op de
planning. Dat komt met name doordat de verwerving van grond achterblijft.
Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is die trend ook landelijk
zichtbaar.

Reageer op dit artikel