nieuws

Emile Quanje: Gevelbedrijf als voorbeeld dakspecialist

bouwbreed Premium

De Nederlandse bouwwereld speelt te weinig in op de maatschappelijke vragen. Daardoor is de bouw te weinig innovatief, en blijft hij achter bij andere marktsectoren. Dat concludeert architect Emile Quanjel die, in combinatie met zijn beroepspraktijk, promotieonderzoek doet naar kennisuitwisseling tussen uitvoerende en ontwerpende partijen.

“In mijn onderzoek dat naar verwachting volgend jaar wordt afgerond beperk ik
me vooral tot de communicatie in de dakbranche. Tot voor kort was dit een sector
waar in honderd jaar tijd nauwelijks veranderingen hebben plaatsgevonden. Pas de
afgelopen twintig jaar, sinds het dak ook wordt gebruikt voor energieopwekking,
is dat radicaal aan het veranderen. Alleen is het voor de dakspecialisten nog
moeilijk om daarop in te spelen. De samenwerking, die nodig is om innovaties en
kennisuitwisseling mogelijk te maken, vindt nog nauwelijks plaats. Het blijft
een erg gefragmenteerde sector” Een voorbeeld van hoe het wèl kan vindt hij de
gevelbranche. “Daar vonden de veranderingen al eerder plaats door de introductie
van nieuwe materialen en technieken, en daar zijn in de afgelopen jaren
allianties ontstaan van de verschillende partijen. Nu kunnen gevelbouwers bij
opdrachtgevers een andere rol in het bouwproces opeisen, en door de uitwisseling
van kennis en ervaring betere, vernieuwende oplossingen bieden.” Quanjel
realiseert zich dat de daksector het wat profilering betreft moeilijker heeft.
“Het dak blijft, ook bij architecten en opdrachtgevers, toch vaak het sluitstuk
van de begroting. De gevel is zichtbaar, maar het dak nauwelijks. Dus zie je de
traditionele methode: een aannemer krijgt de opdracht, en belt dan een dakbouwer
op om aan de slag te gaan. Die specialist stapt zo laat in het proces, dat alles
al vast ligt. Het is dan niet meer mogelijk om met eigen inzichten te komen.”

Niet thuis

Het probleem beperkt zich niet tot de daksector, meent Quanjel. “De hele
bouwketen, inclusief de ontwikkelaars en architecten, kijkt teveel naar de eigen
sector en te weinig naar de wereld om ons heen. We vergeten wel eens dat wij, de
bouwkolom, een dienstbare sector zijn. Als er vanuit de maatschappij vragen
komen naar creatieve, vernieuwende oplossingen, dan geven we te vaak niet thuis.
Of we klagen over meerkosten, en bedenken excuses waarom een werk te laat wordt
opgeleverd. Dat is een houding die niet past bij een professionele
dienstensector. Ik denk dat veel problemen voorkomen kunnen worden door al heel
vroeg een uitgebreid ontwerp- en bouwteam samen te stellen dat gezamenlijk een
oplossing bedenkt. In andere sectoren is het ondenkbaar dat er geen garanties
worden afgegeven over de oplevering en het verdere functioneren van een project.
Die lef en professionele verantwoordelijkheid moet de Nederlandse bouwsector
vaker tonen.”

Reageer op dit artikel