nieuws

‘Einde van conventionele cv nadert’

bouwbreed

De cv-installatie gaat verdwijnen, kondigt Danfoss Klimaatregeltechniek aan. De leverancier uit Schiedam belegt tussen 16 juni en 1 juli verspreid over het land vijf bijeenkomsten over de duurzame energiesystemen die de conventionele installaties zullen vervangen.

Danfoss legt de nadruk op zijn systeem Solutions. Dat bestaat uit onder meer
een warmtepomp, vloerverwarming en temperatuurregelingen. Al deze onderdelen
kunnen niet één op één de conventionele installatiedelen vervangen, waarschuwt
Erik Bek van E & B Engineering en Bouwbegeleiding. Bek hoopt op de
bijeenkomsten van Danfoss onder meer duidelijk te kunnen maken dat
warmtepomptechniek geen cv-techniek Is. “Bij bodemwarmtepompen begint het
moeilijke deel al bij het boren van de bron.” De praktijk leert hem dat een
verkeerd geboorde bron vervuild kan raken en daardoor niet meer functioneert.
“Daar is in het verleden veel leergeld voor betaald.”

Expertise

Mankementen kunnen makkelijk ontstaan, want “de doorsnee aannemer heeft geen
kennis van de eisen die een duurzaam energiesysteem stelt.” Ook bij
opdrachtgevers ontbreekt volgens hem vaak de expertise om een duurzaam
energieproject tot een goed einde te brengen. Daarbij is naar Beks ervaring de
prijs vaak leidend. Huurders van onder meer praktijkruimte zijn volgens hem ook
niet echt geïnteresseerd in de energievoorziening van een gebouw. Corporatie
Vivare uit Arnhem stimuleert die interesse door de toekomstige huurders van
gezondheidscentrum Schuytgraaf een contract voor minstens tien jaar te laten
tekenen. “Dan worden de energievoorziening en de kosten daarvan ineens wel
belangrijk.” Bek is met zijn bureau betrokken bij voorbereiding van het
gezondheidscentrum. E & B voert voor opdrachtgevers en aannemers die met een
duurzaam energiesysteem aan de slag gaan, het ingenieurswerk aan en begeleidt de
bouw. Voor Panagro begeleidt Bek in Leidschendam een project met 127
zorgwoningen en een warmtekoudeopslag. In Veenendaal begeleidt E & B de net
aanbestede bouw van de ‘multifunctionele accommodatie’ De Lampion, een
energieneutraal wijkgebouw.

Reageer op dit artikel