nieuws

Duitse toeleveranciers in ban van faillissementen

bouwbreed

De toeleveranciers in de Duitse bouw schatten het eigen faillissement vanwege de crisis in als een groot risico. Flinke onzekerheid bestaat over in hoeverre het afhaken van belangrijke klanten een gevaar betekent voor hun bedrijf.

Een grote studie van accountantsbureau Roland Berger wijst uit dat de toeleveranciers verwachten dat de crisis hen voorlopig nog in de greep houdt. Een groep van 64 procent rekent op een opleving in de loop van 2011. Een vijfde zet liever in op 2012. Een op de tien bedrijven gelooft niet meer in herstel van de crisis.
Het onderzoek van Roland Berger baseert zich vooral op de meningen van het hogere management. Vier op de vijf ondervraagden maakt deel uit van een directie. De meeste anderen waren leider van een afdeling. De verzamelde visies kwamen evenwichtig gespreid uit bedrijven kleiner dan 10 miljoen omzet (28 procent) tot grote ondernemingen die meer dan een half miljard uit de markt halen (13 procent).
Een vijfde van de bedrijven incasseerde afgelopen jaar een daling van de omzet van meer dan 20 procent. Aan de andere kant zag een kwart de opbrengsten nog stijgen. Breed gedragen is het probleem van de late betaling van klanten. De slechte betalingsmoraal is een kwelgeest voor 64 procent van de bedrijven. Een jaar geleden klaagde 40 procent over het verschijnsel. De grotere bedrijven melden slecht aan kredieten te kunnen komen. Bij de kleinere toeleveranciers is eerder de actuele geldstroom het struikelblok.
Naast faillissementen en de ontwikkelingen bij klanten boezemt de verdeling van de grondstoffen angst in. Maar liefst 82 procent fronst bij het onderwerp de wenkbrauwen.

Reageer op dit artikel