nieuws

Deme investeert kwart miljard in materieel

bouwbreed

Baggerconcern Deme investeert 260 miljoen euro in nieuw baggermaterieel.

Het gaat om een sleephopperzuiger met een beuninhoud van 11.650 kubieke
meter, een zelfvarende rotscutterzuiger en een valpijpsysteem voor
steenbestortingen. Met IHC Merwede heeft Deme inmiddels contracten getekend voor
de bouw van de vaartuigen en het valpijpsysteem. Deme verwacht de nieuwe
sleephopperzuiger in de tweede helft van volgend jaar in te kunnen zetten. De
cutterzuiger wordt een jaar later in de vaart genomen.

Reageer op dit artikel