nieuws

Criminaliteit in bouw loopt flink terug

bouwbreed

De criminaliteit in de bouwnijverheid is in vijf jaar tijd aanzienlijk teruggelopen. Dat blijkt uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven van TNS Nipo, opgesteld in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van justitie.

Van alle bouwbedrijven kreeg vorig jaar een kwart te maken met een of meer
vormen van criminaliteit. Vijf jaar geleden was dat nog 30 procent. De
schadepost als gevolg van inbraken, diefstallen en vernielingen daalde van 118,5
miljoen in 2004 tot 114 miljoen euro afgelopen jaar. Meest voorkomende vorm van
criminaliteit in de bouw is diefstal. De aannemerij kreeg er in 2009 26.000 keer
te maken. Dat is een stijging van 13 procent ten opzicht van het jaar ervoor,
maar een daling van 4 procent vergeleken met vijf jaar geleden.

Vernielingen

De sector kreeg daarnaast 18.000 inbraken en evenzoveel vernielingen voor
zijn kiezen. Dat is een afname van respectievelijk 14 procent en 25 procent ten
opzichte van 2004. Een verklaring voor de teruggang geven de onderzoekers niet.
Bouwbedrijven treffen in ieder geval niet meer beveiligingsmaatregelen dan vijf
jaar terug. Toen deed 66 procent van de bedrijven aan preventie, nu is dat 63
procent. Als een groot probleem ervaren de bouwers criminaliteit overigens niet.
Acht op de tien bedrijven zit helemaal niet met inbraken en diefstallen; 15
procent enigszins en slechts 4 procent heel erg. “Omgerekend naar absolute
getallen betekent dit dat een kleine 18.000 bouwbedrijven criminaliteit als een
probleem beschouwen”, aldus
TNS Nipo.
Geweld op de bouwlocaties of in de kantoren van bouwbedrijven komt zelden voor,
blijkt verder uit het onderzoek. Nog geen 2 procent van de bedrijven had vorig
jaar te maken met geweldsdelicten tegen het personeel. Als er een keer sprake is
van geweld, dan betreft het vooral bedreiging. De kans dat dat voorkomt is in de
grond­­­­-,­ weg- en waterbouw vier keer zo groot als in de afbouwbranche.

Cijfers

2004; 2009 (absolute aantallen)

(bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven, TNS Nipo)

Reageer op dit artikel