nieuws

Cees Kwaaitaal: ‘Hét moment voor belangrijke keuzes’

bouwbreed

Cees Kwaaitaal: ‘Hét moment voor belangrijke keuzes’

Cees Kwaaitaal is directeur-eigenaar van Breda Bouw. Zaterdag stelt hij niet alleen een van zijn bouwplaatsen open tijdens de Dag van de Bouw, hij is ook gastheer van het Cobouw Verkiezingsdebat. Vier Tweede Kamerleden zullen tussen de bouwsteigers aan de Bredase Tramsingel in discussie gaan met bouwers. Kwaaitaal schuift zelf ook aan.

“Ik vind het belangrijk dat de bouw zijn deuren opent. Te lang zijn we een in
zichzelf gekeerde sector geweest. De laatste jaren durven we te laten zien waar
we goed in zijn. Een goede ontwikkeling. Want er is genoeg waar we trots op
mogen zijn. Dat is de reden dat we meedoen aan de Dag van de Bouw. Ons project
aan de Tramsingel in Breda is bovendien een prachtig voorbeeld van
binnenstedelijk bouwen, een ontwikkeling die de komende jaren steeds
belangrijker zal worden. De ontwikkeling van grote uitleggebieden als
Vinexlocaties zal in de toekomst afnemen. Aan de Tramsingel laten we zien dat je
ook binnenstedelijk iets moois kunt bouwen. Zelfs sociale huur. Technisch doen
we er niets opzienbarends, maar het feit dat we op deze locatie hele mooie
huurwoningen neerzetten maakt het bijzonder. Een mooi initiatief dat we samen
met woningcorporatie WonenBreburg hebben ontwikkeld.

Toen de mogelijkheid zich voordeed om een podium te bieden voor het
Verkiezingsdebat wilde ik graag meewerken. Want deze tijd is hét moment voor het
maken van belangrijke keuzes. Niet alleen politiek, want ook heel veel kopers en
huurders staan juist nu voor een belangrijke beslissing die gevolgen gaat hebben
voor hun toekomst. En hun beslissing heeft een enorme invloed op het bouwvolume
van de komende jaren. We hebben daarbij niet alleen te maken met de economische
crisis maar ook met de vergrijzing en bevolkingskrimp. We gaan er hoe dan ook
iets van merken in de bouw. En als de discussie over deze onderwerpen met
Kamerleden die daar invloed op kunnen uitoefenen bij ons in huis gevoerd kan
worden, werk ik daar graag aan mee.
Bij Breda Bouw denken we actief over bovenstaande kwesties na. Zo zijn we bezig
met het ‘meer met minder’-programma. Het zuinig omgaan met energie wordt steeds
belangrijker voor ieder individu. De bouw kan en moet juist hieraan een grote
bijdrage leveren. Doordat het bouwvolume de komende jaren zal blijven afnemen,
zullen we ons werkterrein moeten verleggen. Met de verduurzaming van de
bestaande voorraad kan de bouw een flinke tik uitdelen.

We hebben een vaste kern van ongeveer 45 medewerkers. We hebben
opdrachtgevers in de industrie, bij corporaties, gemeenten en het Rijk. Zo
hebben we voor Defensie de vracht- en passagiersterminal op vliegveld Eindhoven
gebouwd. De plek waarvandaan onze jongens naar bijvoorbeeld Afghanistan
vertrekken. Ons werk spitst zich toe op de utiliteit, industrie, woningbouw en
onderhoud.
Wat me zorgen baart is dat de huidige crisis over de verkiezingen heen gaat
lopen. Of dat de formatie van een nieuw kabinet nog maanden op zich laat
wachten. Want de onduidelijkheid over zaken als de hypotheekrenteaftrek is heel
vervelend. Dat mag de politiek zich aanrekenen. Dat men te lang te aarzelend
optreedt. Het belangrijkste voor de bouw is duidelijkheid.”

Aanmelding voor het verkiezingsdebat

Wilt u bij het debat aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden via
cobouw@sdu.nl

Reageer op dit artikel