nieuws

Bureau ziet trend in verlaging bouwleges

bouwbreed Premium

Onder Nederlandse gemeenten tekent zich een trend af de bouwleges te verlagen.

Dat constateert IGG Bouwkostenadvies in Wassenaar, een bureau dat gemeenten
adviseert over onder andere de berekening van bouwleges. Volgens bouweconomisch
adviseur Jeroen de Wilde van IGG Bouwkosten­advies gaan steeds meer gemeenten
ertoe over hun bouwleges aan een maximum te binden of een degressief tarief in
te stellen. De legeskosten gaan dan boven een bepaald bedrag stapsgewijs omlaag.
Meest recente voorbeeld is Wageningen. Daar behandelt de gemeenteraad binnenkort
het voorstel een maximum van 200.000 euro in te stellen. Andere gemeenten die de
bouwleges de afgelopen jaren hebben verlaagd zijn onder meer Venray, Amstelveen,
Oude IJsselstreek en Slochteren.

Concurrentiepositie

Verbetering van de concurrentiepositie is een van de motieven om de leges te
verlagen. Lagere legeskosten – die soms in de vele tonnen lopen – maken een
gemeente aantrekkelijker voor ontwikkelaars. Wageningen hoopt zo een groot
nieuwbouwplan van FrieslandCampina binnen de gemeentegrenzen te halen. Een ander
motief kan zijn dat verschillende gemeenten voor de rechter zijn gedaagd omdat
zij te hoge tarieven hanteerden. “Ik kan me voorstelen dat gemeenten bang zijn
geworden dat zij een proces aan de broek krijgen”, aldus De Wilde. De tarieven
voor bouwleges verschillen per gemeente. Wettelijk mag op bouwleges geen winst
worden gemaakt. Gemeenten mogen alleen werkelijk gemaakte controle- en
administratiekosten in rekening brengen. Maar elke gemeente hanteert een eigen
berekeningswijze. Sommige brengen bijvoorbeeld ook huisvestingskosten in
rekening. Soms staat het in rekening gebrachte legesbedrag niet in verhouding
tot de werkzaamheden van de gemeente. De Wilde: “Tussen een fabriek van 5
miljoen of één van 10 miljoen zit qua controlewerk voor een gemeente
betrekkelijk weinig verschil. Toch zijn er gemeenten die voor de fabriek van 10
miljoen twee keer zoveel leges in rekening brengen als voor die van 5 miljoen.”

Reageer op dit artikel