nieuws

Bouwleges gaan alle kanten op

bouwbreed

Bouwleges gaan alle kanten op

Terwijl Wageningen een maximum instelt voor de bouwleges, schaft de volgende gemeente haar plafond weer af. Welke vergoeding redelijk en wenselijk is wordt geheel aan de gemeente overgelaten, ook binnen regio’s heeft dit grote verschillen tot gevolg. Een rondgang langs een aantal gemeenten laat flinke tegenstellingen zien.

Voor een nieuwe onderzoekfaciliteit zou Friesland Campina in Wageningen bijna
een half miljoen euro aan bouwleges moeten betalen. Dat werd het nieuwe college
van de gemeente wat gortig. Zodoende stelde het stadsbestuur voor een maximum
door te voeren van 200.000 euro voor bouwleges. Wethouder Lex Hoefsloot
(Financiën) licht het initiatief toe. “In totaliteit moeten de bouwleges
kostendekkend zijn. Vaak subsidiëren de grotere bouwaanvragen de kleinere,
anders wordt iedere dakkapel onbetaalbaar. Maar dit soort excessieve leges staan
in geen verhouding tot het werk dat de gemeente ervan heeft, er is ook geen
aanleiding toe. Vandaar het plafond.” In Wijchen, zo’n 30 kilometer verderop,
had een bouwer dat geluk niet. Voor een nieuwbouwproject van 245 woningen moest
hij 350 duizend euro betalen. Het bouwbedrijf stapte naar de rechter. Wijchen
hanteert een vast percentage van 1,7 procent op de bouwsom. De huizen leken op
elkaar, dus was de gemeente relatief minder tijd kwijt aan de beoordeling en dus
dit was onredelijke en willekeurige belastingheffing, zo redeneerde hij. Maar
volgens de rechter hoeft er geen direct verband te zijn tussen de inspanning van
de gemeente en de kosten.

Incidenteel

Dat leges in de ene gemeente duurder zijn dan in de andere, is volgens
Hoefsloot verklaarbaar. “Het hangt af van de beleidskeuzes in een gemeente. Ten
eerste hangt het ervan af of je als gemeente een strakke regie wil houden. Dan
ben je meer tijd kwijt en zijn kosten hoger dan als de gemeente ervoor kiest om
meer de vrije hand te geven. In de tweede plaats hangt het ervan af of je als
gemeente de burgers wil steunen door kleinere verbouwingen toegankelijker te
maken of ervoor kiest bedrijven te steunen door de kosten voor grotere
bouwprojecten te drukken.” Hoefsloot is niet bang dat Wageningen straks met een
gat in de begroting zit. “Bouwaanvragen met deze omvang komen slechts één keer
in de paar jaar voor. Doordat ze zo incidenteel zijn, houden we er geen rekening
mee op de begroting.” Omliggende gemeenten zien weinig heil in het instellen van
een plafond. Arnhem heeft een limiet van 300.000 euro, maar staat op het punt
dit af te schaffen. “We willen flexibeler zijn, voor andere leges een aardiger
tarief hanteren”, verklaart de woordvoerder van gemeente. De gemeente Ede, op
zo’n 15 kilometer afstand van Wageningen, ziet evenmin weinig heil in het idee
van een bouwlege-plafond. “We hebben hier nooit van die grote projecten. In de
afgelopen 15 jaar hebben we misschien één keer bouwleges boven de 2 ton gehad”,
zegt een woordvoerder van de gemeente. Daarentegen heeft het stadsbestuur van
Almelo wel een plafond ingesteld: op maximaal 750.000 euro. Daarmee volgt deze
gemeente het voorbeeld van Hengelo en Enschede.

Afgeschaft

Bouwend Nederland blijft bij zijn standpunt dat bouwleges helemaal moeten
worden afgeschaft. Vooral met het oog op de omgevingsvergunning die 1 oktober
ingaat. Pieter Clerx van Bouwend Nederland realiseert zich dat het er voorlopig
niet in zit. Bouwleges moeten per slot van rekening de kosten dekken. Geen van
de gemeenten lijkt zich zorgen te maken dat het vestigingsklimaat ten opzichte
van naastgelegen gemeenten verslechtert door de gehanteerde tarieven. “Leges
zijn daarvoor niet doorslaggevend”, stelt de Edese woordvoerder. Opvallend is
dat nagenoeg alle gemeenten zeggen weinig klachten over de hoogte van de
bouwleges te krijgen. “Al is er altijd wel iemand die vindt dattie teveel
betaald”, aldus de zegsman uit Ede. Tot voor kort hebben ontwikkelaars in
Wageningen natuurlijk wel de volle mep betaald. Moet de gemeente deze leges
straks terugbetalen? “De eerste moet zich nog melden, maar niemand krijgt geld
terug.”

Reageer op dit artikel