nieuws

Bouw Waalfront in 2012

bouwbreed

De gemeente Nijmegen en Bouwfonds Ontwikkeling verwachten dat de nieuwbouw in het project Waalfront in 2012 van start kan gaan.

Nu de Raad van State het bestemmingsplan heeft goedgekeurd, kan de eerste fase van het omvangrijke project beginnen. Bouwfonds en de gemeente ontwikkelen nu samen het deelproject Handelskade, dat zo’n 550 woningen omvat.
Eind 2007 richtten de twee partijen Ontwikkelingsbedrijf Waalfront op met de verwachting dat de bouw dit jaar zou starten. Procedures hebben zo’n twee jaar vertraging opgeleverd. De aanvankelijke plannen met veel hoogbouw zijn bovendien op last van de gemeenteraad aangepast. De bebouwing die aan de Waalhaven moet verrijzen, blijft nu in hoogte beperkt. Alleen op de kop van de Waalhaven mag een woontoren worden gebouwd van 17 verdiepingen.
Gemeente en Bouwfonds werken nu aan het beeldkwaliteitsplan voor het project Handelskade, dat zowel huur- als koopwoningen omvat. Starterswoningen en studentenwoningen maken deel uit van het project. Op de begane grond van de woongebouwen is onder meer ruimte voor horeca en ateliers.

De Gelderlander

De nieuwbouw krijgt grotendeels vorm op het terrein van de voormalige drukkerij van dagblad De Gelderlander, tussen de spoorlijn en de Waalhaven. Volgend jaar wordt een begin gemaakt met de sloop van de oude bedrijfspanden. De aanbesteding van de nieuwbouw staat voor begin 2012 gepland. Aan het Waalfront worden de komende vijftien jaar zo’n 2600 nieuwe woningen ontwikkeld.

Reageer op dit artikel