nieuws

Bouw heeft eigen stemgedrag

bouwbreed

Ten opzichte van de landelijke gemiddelden vertoont de bouw een heel eigen stemgedrag.

Uit een onderzoek van Dagblad Cobouw
(klik
hier om de resultaten van het onderzoek te bekijken
en vul daarbij het
wachtwoord wilkommen in om de PDF te openen) bleek vrijdag al
dat bouwers een sterke voorkeur hebben voor een coalitie waarin de VVD voorkomt.
Deze partij scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde hoger onder
bouwers. 35 Procent van de deelnemers aan het onderzoek stemt op de
ondernemerspartij; het landelijk gemiddelde bedraagt 25 procent. De PVV ziet
daarentegen bij de bouw het aandeel slinken van 12 procent landelijk naar 6
procent van de Cobouw-respondenten. Ook het CDA en de PvdA hebben minder succes
bij de bouw met respectievelijk 8 en 9 procent dan het landelijk gemiddelde van
18 en 19 procent.

Beroep

Uitgesplitst naar beroep en bedrijf zijn duidelijke verschillen te zien.
Architecten stemmen graag op een linkse partij. Zij noemen, naast de VVD, vaak
GroenLinks, D66 en PvdA als partij van de eerste voorkeur. Directeuren en
managers kiezen in meer dan de helft van de gevallen voor de VVD. Op grote
afstand, krijgt het CDA ongeveer 10 procent van hun stemmen. De partij van
Balkenende krijgt vooral steun van de respondenten werkzaam in de aannemerij en
de installatiebranche. Zzp’ers zoeken hun heil eerder bij GroenLinks of de PvdA,
al is ook hier de VVD koploper, hetzij iets minder dan gemiddeld.De komende
regering moet de provincies en waterschappen afschaffen en de
hypotheekrenteaftrek behouden. Dat valt eveneens af te leiden uit de
Cobouw-enquête. 40 Procent van de ruim tweeduizend ondervraagden wil het liefste
dat een volgend kabinet de provincies en waterschappen afschaft. Deze
afschaffing wordt vooral gesteund door stemmers van PvdA, VVD, ChristenUnie,
PVV, Trots op Nederland en SP. Daarbij vindt slechts 13 procent van de
respondenten dat deze maatregel juist niet moet worden doorgevoerd in de komende
vier jaar. De provincies en waterschappen krijgen de meeste steun van de
SGP-stemmers. Van deze achterban vindt ruim een kwart dat de provincies en
waterschappen behouden moeten blijven. Ook D66 is met 22 procent meer dan
gemiddeld tevreden met de bestuurslagen. Maar het krachtigst denken de
respondenten over de hypotheekrenteaftrek. De helft van de ondervraagden zegt
dat zij beperking van dit belastingvoordeel de komende vier jaar niet zien
zitten. Een vijfde van de ondervraagden wil juist wel dat een nieuwe regering
hiermee aan de slag gaat. Met name supporters van links zien hier graag
aanpassingen in (Groenlinks, PvdA, SP, en ChristenUnie).

Reageer op dit artikel