nieuws

Behoedzame manoeuvres

bouwbreed

Crisis op de kantorenmarkt

Laag zijn de aanneemsommen. En nog is de daling niet tot stilstand gekomen.
De orderportefeuilles van de kantorenbouwers worden steeds dunner. De lust om te bouwen is de investeerders vergaan. De leegstand nadert de 7 miljoen vierkante meter. Zo’n getal maakt iedereen huiverig. Sommigen denken dat de leegstand komende jaren zal verdubbelen.
Mondjesmaat wordt voortgebouwd. De uurlonen zijn erg laag. Per kuub gebouw worden ook steeds minder uren geschreven. De strooptocht is in volle gang. Waar valt er nog iets te snijden? Hoe is de bouwtijd te verkorten? Kunnen alternatieve bouwmaterialen worden toegepast, gelijkwaardig of niet?
Haaks op alle pogingen de kosten te drukken, staan de stijgende staalprijzen. De duurdere materialen worden maar mondjesmaat doorberekend. De tijd besteed aan onderhandelingen met leveranciers en onderaannemers loopt op.
De rek is er echt uit. Toch wordt nog altijd slordig omgesprongen met de faalkosten. Sluiten de bouwers eenvoudig de ogen? Al te vaak hoor je: dat hebben we altijd zo gedaan en we blijven het ook zo doen.
De algemene kosten zijn nog steeds aan de hoge kant. De doorberekening naar de projecten is een stuk lager. Gevolg: weer eens voor niets gewerkt of zelfs met verlies.
De neiging bestaat steeds meer uit te wijken naar renovatie en de ombouw van kantoren. Linksom of rechtsom, de leegstand zal aangepakt moeten worden. Voor het geld dat investeerders in kantoren steken, willen ze een energiezuiniger en onderhoudsvriendelijker pand terug.
De kuubprijs van een kantoorgebouw in Nederland bedraagt per 31 mei gemiddeld 268 euro.

(NBI)

Reageer op dit artikel