nieuws

Balkenende IV kampioen nieuw asfalt

bouwbreed Premium

De voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding laat klinkende resultaten zien

Verkeersminister Eurlings lijkt de gelegenheid aan te grijpen een overzicht te geven van zijn behaalde resultaten de afgelopen jaren.

Zo wijst de rapportage erop dat het gemiddeld aantal opengestelde kilometers in de afgelopen kabinetsperiode ruim boven de vorige vijf kabinetten ligt. De kabinetten Balkenende I, II en III rolden respectievelijk 60, 150 en 125 kilometer per jaar uit. Kabinetten Kok I en II schommelden tussen de 60 en de 80 kilometer per jaar.
Tussen 2007 en 2010 is ruim 500 kilometer aan asfalt opengesteld en staat nog eens bijna 350 kilometer op de rol voor openstelling voor medio 2011.
“Daarmee reduceren we de maatschappelijke kosten van files die nu gemiddeld 3 tot 4 miljard euro per jaar bedragen.”
Ook het aantal tracé-besluiten en wegaanpassingsbesluiten, inclusief de voorgenomen besluiten in 2010 met 29 stuks, blijken een veelvoud van voorgaande jaren.
Ter vergelijking: in 2009 zijn zestien besluiten genomen, tegen vijf in 2008. In 2005, 2006 en 2007 kwam het aantal besluiten niet boven de twee uit.
“Het stuwmeer aan plan­studies dat tussen 2004 en 2009 door de luchtproblematiek is ontstaan, wordt nu in rap tempo geleegd”, constateert de minister.

Impuls

De versnelling komt vooral door de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en het programma Randstad Urgent, denkt de minister. Ook van de Crisis- en herstelwet verwacht hij een flinke impuls.
Minister Eurlings wijst erop dat de organisatie bij het ministerie meer gericht is op een stabiele projectaanpak. “Bij het departement is een omslag gemaakt waarbij kwaliteit en het tijdig realiseren van mijlpalen centraal staat. Dat vraagt veel van de organisatie en de partners in het bedrijfsleven.”
In totaal vallen nu 69 projecten onder de Spoed- en Tracéwet.

Reageer op dit artikel