nieuws

Andere rangorde projecten Eindhoven

bouwbreed

De gemeente Eindhoven gaat een rangorde aanbrengen in het totale aantal bouwprojecten in de stad.

Door vraag en aanbod in elk marktsegment beter af te stemmen, wil het Eindhovense gemeentebestuur bereiken dat projecten worden gerealiseerd op het moment dat daar behoefte aan is. De nieuwe ordening van projecten gebeurt op verzoek van marktpartijen. Met ontwikkelaars en woningcorporaties is inmiddels een eerste ronde van gesprekken gevoerd over de prioritering.
Aanleiding voor de maatregel vormt de economische crisis, die volgens het gemeentebestuur heeft geleid tot een andere situatie van vraag en aanbod op de vastgoedmarkt. Uit een inventarisatie van de lopende en nog in ontwikkeling te nemen projecten in Eindhoven kwam onder andere naar voren dat op termijn een te groot aanbod aan woningen dreigt, zowel grondgebonden als appartementen. Op de kantorenmarkt dreigt een toename van leegstand als niet wordt ingegrepen.
In de nieuwe planning wil de gemeente factoren als de locatie, het prijssegment en de doelgroep meewegen. Overigens bepaalt niet alleen de wet van vraag en aanbod de ordening, maar ook het maatschappelijk belang en de fase waarin een project zich bevindt.
De nieuwe projectenranglijst wordt in het najaar door de Eindhovense politiek behandeld.

Reageer op dit artikel