nieuws

‘Aanpassing regels kanaalplaatvloeren’

bouwbreed Premium

De regels kunnen zo worden aangepast dat de toepassing van kanaalplaatvloerelementen weer gemakkelijker wordt.

Dat verwacht hoogleraar Dick Hordijk. Hij onderzocht de beperkende
maatregelen die de industrie op advies van de BFBN heeft doorgevoerd. “We
krijgen steeds meer grip op de zaak”, aldus Hordijk, werkzaam bij adviesbureau
Hageman in Rijswijk en hoogleraar aan de TU Eindhoven. In opdracht van de Bond
van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) doet hij onderzoek naar
de onderbouwing van de beperkende maatregelen. Ronald Klein-Holte van VBI
Ontwikkeling uit Huissen maakte dat bekend op de jaarlijkse Constructeursmiddag
in Ede. In november 2009 stelde de BFBN de maatregelen voor, op grond van de
resultaten van onderzoek door het Expertisecentrum Regelgeving Bouw en het
adviesbureau voor brandveiligheid TNO Efectis. De aanleiding was het losraken
van de onderschil van kanaalplaatvloer­elementen bij de brand in de
parkeergarage onder in het appartementengebouw Harbour Edge in Rotterdam op 1
oktober 2007. “Het was geen incident, maar ook geen topje van de ijsberg”,
stelden de onderzoekers. Zij vonden aanpassen van de regelgeving de beste
oplossing.

Europese norm

Volgens Klein-Holte zijn die maatregelen reeds door de industrie ingevoerd.
Het gaat vooral om het versneld invoeren van annex G van de Europese norm EN
1168 via de beoordelingsrichtlijn BRL 0203. De nieuwe rekenregels worden voor
alle in Nederland geleverde platen reeds toegepast, verzekerde Klein-Holte. Ze
zijn een antwoord op het promotieonderzoek van Joris Fellinger uit 2004 en het
daaropvolgende onderzoek in Frankrijk. De rekenregels stemmen beter overeen met
de werkelijkheid zoals hij uit brandproeven blijkt. Andere door de BFBN
voorgestelde maatregelen zijn het beperken van de dikte van de druklaag op
vloeren van kanaalplaatelementen tot minder dan 70 millimeter, het beperken van
de wapening in de druklaag ter plaatse van de oplegging, het plaatsen van de
koppelwapening beneden de halve plaatdikte en het opleggen van de platen op een
strip van sbr (styreen butadieen rubber). “Het zijn geen op wetenschappelijk
onderzoek gebaseerde maatregelen, maar het is een educated guess”, aldus
Klein-Holte. Hordijk onderzoekt nu de wetenschappelijke houdbaarheid van de
educated guess. De BFBN vindt een risicoanalyse van groot belang. Die is niet
gebruikelijk in Nederland. Bij de brand in Rotterdam raakte een deel van de
onderschil los, maar de vloer bezweek niet. Het afspatten van beton van de
prefab gevelelementen vormde een groter risico. De verminderde draagkracht had
tot het instorten van het gebouw kunnen leiden.

Reageer op dit artikel