nieuws

Waterschap beproeft energieneutraal zuiveren

bouwbreed

Waterschap Hollandse Delta wil zijn afvalwater energieneutraal reinigen. Een proef in de rioolwaterzuivering Dokhaven in Rotterdam moet uitwijzen of het hiervoor gemaakte plan levensvatbaar is.

De TU Delft en de
Radboud Universiteit
Nijmegen
brengen de kennis in. Waterspecialist
Paques uit Balk hoopt van de
bevindingen een product te kunnen maken.
Agentschap NL en
Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA)
financieren een deel van het project. De onderzoekers
willen het rioolwater in Rotterdam gaan reinigen met anammox-bacteriën. Deze
micro-organismen zetten ammonium en nitriet in het afvalwater om in stikstofgas.

Biogas

Volgens innovatietechnoloog Merle de Kreuk van
Hollandse Delta vergt dit
proces weinig energie. De benodigde hoeveelheid kan in de zuivering zelf worden
opgewekt in de vorm van biogas. Het waterschap slaat daarmee twee vliegen in één
klap: een lagere energierekening en schoner water. Zuivering van rioolwater
vergt nu nog ruim 16 kilowattuur per Nederlander per jaar, becijferde hoogleraar
Mark van Loosdrecht van de TU Delft eerder. Met de nieuwe techniek kan dit in
een nieuwe waterzuivering omgerekend tot ongeveer 9 kilowattuur per Nederlander
per jaar worden gereduceerd.

Reageer op dit artikel