nieuws

Voldoende werk in waterwereld

bouwbreed

Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel en het versterken van kusten zullen de komende jaren een steeds belangrijker rol gaan spelen

De Delta Academy in Vlissingen speelt daarop in met hbo-opleidingen op het
gebied van civiele techniek en aquatische ecotechnologie. Een derde opleiding is
in ontwikkeling. Het gaat om Delta Management. Een studie waarin specialisten
worden opgeleid op het gebied van de gebiedsontwikkeling in Delta’s. Eigenlijk
hadden in het komende studiejaar 2010-2011 de eerste studenten aan deze
opleiding moeten beginnen. Die datum is echter een jaar uitgesteld omdat de
studie nog niet voldoet aan de eisen die de HBO-raad stelt. Heleen Moelker,
opleidingscoördinator civiele techniek van de Hogeschool Zeeland, is echter
optimistisch. Volgend jaar zal de opleiding vrijwel zeker van start gaan. Wie
belangstelling heeft voor het werken in een deltagebied hoeft zo lang niet te
wachten, legt Moelker uit. De andere opleidingen van de Delta Academy gaan
gewoon verder. “Er is vanuit het bedrijfsleven wereldwijd veel vraag naar mannen
en vrouwen die een hogere opleiding hebben gevolgd met het accent op water en
kusten. Onze opleidingen zijn dan ook sterk internationaal georiënteerd. Niet
alleen leiden we op voor functies in het buitenland, we trekken ook studenten
aan uit andere landen.” De opleiding civiele techniek kan bij uiteenlopende
hbo-instituten worden gevolgd, maar zegt Moelker, de Delta Academy legt het
accent meer op waterwerken, zoals jachthavens, eilanden, dijken, tunnels en
vliegvelden voor de kust. De studenten leren onder meer dijken en duinen te
ontwerpen en hoe regenwater adequaat kan worden afgevoerd.

Bedrijfsleider

Afgestudeerden van de Delta Academy gaan aan de slag in uiteenlopende
betrekkingen. Ze maken carrière als bijvoorbeeld ontwerper of projectleider en
groeien vaak door naar beroepen zoals bedrijfsleider of commercieel technisch
directeur. De andere opleiding van de Delta Academy heet Aquatische
Ecotechnologie. “Wij zijn het enige instituut in Nederland dat deze opleiding
geeft”, vertelt Moelker. “In deze studierichting staan vakken als biologie,
ecologie en technologie centraal. De afgestudeerden zijn specialist op het
gebied van waterbeheer.” Ze zijn internationaal inzetbaar in deltagebieden waar
ze onder meer watersystemen kunnen inrichten of repareren. Daarbij valt te
denken aan bijvoorbeeld het weer laten meanderen van beken die in het verleden
zijn rechtgetrokken, maar ook aan het meten van de waterkwaliteit in meren. In
Nederland komen ze vaak terecht bij overheden en adviesbureaus. Daar gaan ze aan
de slag met onder meer het maken van beleidsplannen voor de ontwikkeling van
natte natuurgebieden, maar zijn ze vaak nauw betrokken bij
milieueffectrapportages. “Er is in de waterwereld voldoende werkgelegenheid”,
zegt Moelker. “Hoe zich dat gaat ontwikkelen is gezien de economische crisis nog
niet echt helder. Wel staat vast dat onze studenten die vorig jaar zijn
afgestudeerd inmiddels allemaal een baan hebben gevonden.” In het onderwijs
speelt de beroepspraktijk dan ook een belangrijke rol. De studenten krijgen
onderricht in laboratoria maar ook in het veld. Daarbij wordt samengewerkt met
onder meer provincies en waterschappen.

Internationaal

Verder zijn er uiteenlopende stagemogelijkheden. “Omdat het een
internationaal georiënteerde studie is, kunnen onze studenten ervaring op doen
in andere landen.” Zo worden er bijvoorbeeld praktijkweken gehouden in
Macedonië. Jongeren tonen dan ook flink veel belangstelling voor een opleiding
aan de Delta Academy, vertelt Moelker. “Momenteel hebben we in totaal zo’n 87
studenten voor civiele techniek en aquatische ecotechnologie. Voor de laatste
studierichting hebben we zelfs een internationale klas ingericht. Ik verwacht
dat we het komende studie jaar zeker enkele tientallen nieuwe studenten zullen
inschrijven.”

Reageer op dit artikel