nieuws

Voegovergangen eerder in beeld

bouwbreed

Waar bij bruggen en viaducten naar het grotere geheel wordt gekeken, komt een detail als een voegovergang vaak pas aan het eind van het proces in beeld

Terwijl dit al vroeg in het ontwerpproces moet worden meegenomen, vindt Nico Booij. Voegovergangen en opleggingen zijn immers cruciaal voor de kwaliteit en het gebruik van infrastructuur. Het Platform Voegovergangen en Opleggingen geeft de kennis hierover een nieuwe impuls, zeker als marktpartijen mee gaan ontwikkelen.
Voegovergangen zijn van wezenlijk belang. De veelal luttele centimeters op vele meters brug of viaduct vormen een groot risico voor tal van zaken. In de eerste plaats is daar de veiligheid. Een slechte voegovergang kan van levensbelang zijn voor een motorrijder en gevaarlijk voor de automobilist. Dan is er de betrouwbaarheid van de constructie, met in het kielzog onderhoudbaarheid en beschikbaarheid. De betonnen en stalen constructies mogen een lange levensduur hebben, als je om de paar jaar de voegovergang moet vervangen, is dat een kostbare aangelegenheid die bovendien het verkeer hindert. Kapotte voegovergangen zorgen bovendien voor lekkages met gevolgschades en hinder op de onderliggende wegen. Vergeet evenmin de geluidsproblematiek. Wij maken stille wegdekken, maar ondoordachte of slechte voegovergangen strooien met hun piekgeluiden roet in het eten.

Verbeterslag

Vanwege die hele rits aan invloeden hebben de Diensten Infrastructuur en Verkeer en Scheepvaart de omvang van de problemen geïnventariseerd. Vele voegovergangen in bestaande constructies kunnen, met het oog op toenemende verkeersintensiviteit en belasting, een verbeterslag ondergaan. Nieuwe voegovergangen worden nog onvoldoende adequaat in het ontwerp meegenomen. Met de noodzaak veel bruggen en viaducten grondig te renoveren, moeten wij deze materie onder de aandacht brengen. Sinds 2006 heeft Rijkswaterstaat normen voor voegovergangen opgesteld en een Meerkeuzematrix ontwikkeld, aan de hand waarvan we een flinke verbeterslag konden kunnen. Bij deze hulpmiddelen is de markt nadrukkelijk betrokken geweest, maar het was nog veelal eenrichtingsverkeer.
Daarin komt nu hopelijk verandering. Startpunt is het Platform Voegovergangen en Opleggingen dat samen met de marktpartijen is vormgegeven en onlangs officieel van start ging. CUR Bouw & Infra en CROW faciliteren het platform, dat behalve de functie van kennisoverdracht (helpdesk) kennis wil borgen en nieuwe kennis wil ontwikkelen. Daarvoor gaan commissies aan het werk en worden normen ontwikkeld of aangescherpt. Zo kan onze Rijkswaterstaat-norm uitgroeien tot algemene CUR-aanbeveling en is als de wiedeweerga een norm bitumineuze voegovergangen nodig.
Belangrijk is dat het platform marktpartijen en andere overheden enthousiasmeert mee te doen. De grootste valkuil is dat deze partijen het als een loket blijven zien waar ze informatie kunnen halen zonder actief mee te doen. Dat was het, maar dat kan niet langer; je hebt bij voegovergangen en opleggingen absoluut tweerichtingsverkeer nodig. Anders krijgt dit onderwerp niet de vereiste kwaliteitssprong.
Ook een oplegging moet veel bewegingen opnemen en slijt snel, wat tot extra onderhoud leidt. In ontwerp en uitvoering moet daarom aandacht zijn voor hoogwaardige oplossingen van beide onderdelen. Daarvoor heb je de marktpartijen nodig. Ontwerpers, constructeurs, leveranciers, (onder) aannemers, het gaat om specifieke oplossingen waarvoor specifieke kennis moet worden ontwikkeld. Groot voordeel is dat in toenemende mate opdrachtgevers het onderhoud voor langere periodes bij marktpartijen leggen. Niet alleen Rijkswaterstaat maar ook andere overheden. Geen enkele aannemer zit erop te wachten dat hij om de paar jaar de brug moet repareren en een boete krijgt omdat het verkeer stilligt.

Sluitstuk

Voor mij is het platform een sluitstuk, nadat ik jarenlang heb geijverd voor betere voegovergangen en opleggingen. Zowel ontwerp- als uitvoeringstechnisch is veel vooruitgang geboekt. Maar het platform is voor de markt een nieuw beginpunt, alleen al gelet op de ontelbare voegovergangen en opleggingen die wij in het kader van onderhoud en versnelde projecten moeten aanpakken. Mits het platform een écht platform wordt, waarbij over en weer kennis wordt uitgewisseld. Vanaf nu gaan we gaan beter ontwerpen en uitvoeren en het maken als we voor ogen hebben. Op basis van de jongste, gezamenlijke kennis!
Specialist afdeling Civiele Techniek
Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat
www.pvo-nl.eu

Reageer op dit artikel