nieuws

Trillingsmetingen verschillen

bouwbreed Premium

In een vergelijkend trillingsonderzoek bij een heiwerk zijn vijf veel gebruikte typen trillingsmeters onderling vergeleken

De meetresultaten tonen grote verschillen tussen de meters onderling, maar bewijzen tevens dat een nauwkeurigheid van 10 procent in de praktijk haalbaar is.
Het onderzoek is uitgevoerd door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs en Heitechnisch bureau BREM bij heiwerk naast het Sophiaziekenhuis in Rotterdam. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de onderlinge verschillen tussen de resultaten van de trillingsmeters. Projectleider Carel Ostendorf van Cauberg-Huygen noemt de uitslag positief. De resultaten van trillingsmetingen in relatie tot de kans op schade worden beoordeeld op basis van de SBR-richtlijn A, die streeft naar een nauwkeurigheid van de metingen van 10 procent. Die richtlijn is in 2002 opgesteld toen veel gebruikte meters nog niet zo nauwkeurig waren. “Dit onderzoek toont aan dat het in de praktijk haalbaar is om binnen die 10 procent te blijven, mits de metingen op de voorgeschreven wijze worden uitgevoerd met adequate apparatuur”, zegt Ostendorf.
Voor het onderzoek zijn twee exemplaren van in Nederland veel gebruikte merken (Vibra SBR, VM, Axilog, Syscom-Red Box en Vibra Alfa) gebruikt. Overigens bleken niet alle merken even nauwkeurig en was er ook onderling tussen de trillingsmeters van hetzelfde merk sprake van grote afwijkingen. “We wisten al dat er heel veel spreiding in zit. Eén trillingsmeter week zelfs een factor 2 tot 3 af van de andere meters. Deze meter bleek na nader onderzoek dan ook niet goed te werken.”

Scheefstand

Een van de aspecten waar specifiek naar is gekeken, is de invloed van de positie van de trillingsopnemer. “Een kleine scheefstand leidt al snel tot grote afwijkingen waardoor de 10 procent-grens wordt overschrijden. Als de meetwaarde dicht bij de grenswaarde ligt, kan dat van groot belang zijn. Een opnemer moet goed waterpas staan, dat is een belangrijk punt van aandacht.”
Een uitgebreid Engelstalig onderzoeksverslag zal worden gepresenteerd tijdens de internationale conferentie over laagfrequent geluid en trillingen in juni 2010 in het Deense Aalborg.

Reageer op dit artikel