nieuws

Stilte voor de verkiezingen

bouwbreed

Niet alleen de taakopvatting, maar ook het instituut woningcorporaties staat volop ter discussie

De volgende kwesties spelen: (1) de salariëring van corporatiedirecteuren ligt gemiddeld hoog en in een aantal gevallen zeer hoog. Ondanks strijdigheid met de interne bedrijfstakcodes blijft een groot deel van de corporaties deze kwestie beschouwen als een eigen verantwoordelijkheid. (2) Schaalvergroting is politiek zeer omstreden, terwijl corporaties zelf dat altijd vanuit bedrijfsmatige overwegingen rechtvaardigen. Zij geloven sterk in regionalisering en economies of scale. Die schaalvoordelen zijn echter voor veel
activiteiten nog steeds een onbewezen aanname.(3) Corporaties ondernemen avonturen
waarvoor zij de professionaliteit niet in huis hebben. Projectontwikkeling vindt bijvoorbeeld
nogal eens plaats zonder professionele organisatie en zonder adequaat instrumentarium. Als projecten financieel ontsporen is dat direct landelijk nieuws en aanleiding voor politiek rumoer. (4) In diverse steden is er door directeuren van grote corporaties fraude gepleegd. Het debat over integriteit gaat niet over kleine corporaties in de provincie, maar over prominente lokale corporaties. De corporatiesector laat zich hierover te weinig horen. (5) Intern toezicht schiet in veel situaties helaas tekort. Professionalisering van interne toezichthouders is pas recent goed op gang gekomen. Niet alleen blijven interne toezichthouders vaak te lang betrokken bij ‘hun’ corporaties, maar ook zijn veel van hen onvoldoende in staat om een ‘strenge vriend’ van de bestuurder te zijn. (6) Tenslotte staat de legitimiteit van corporaties onder druk. Van wie zijn die corporaties eigenlijk? Waarom beslist een handjevol bestuurders over zo veel maatschappelijk kapitaal zonder daar breed over in debat te gaan met anderen in de stad? Corporaties doen er op dit moment het zwijgen toe. Of dat een verstandige strategie is zullen we na de verkiezingen snel weten.
Adviseur Andersson Elffers Felix
Utrecht

Reageer op dit artikel