nieuws

Steden worstelen met luchtvervuiling

bouwbreed Premium

Luchtkwaliteit in veel Europese steden blijft een groot probleem. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie in 75 steden.

Luchtvervuiling staat in 21 van de 75 steden in de top drie van belangrijkste problemen. Daarbij gaat het vooral om steden in Italië en de Balkanstaten. Van de drie onderzochte Nederlandse steden, Amsterdam, Rotterdam en Groningen, vinden Rotterdammers hun stad het meest vervuild. Bijna driekwart noemt de luchtkwaliteit een probleem. In Amsterdam zegt bijna de helft dat. Groningers hebben het minste last van luchtvervuiling. Slechts 21 procent vindt het een probleem.
Ook op ander fronten zijn Rotterdammers negatiever over hun stad dan Amsterdammers en Groningers. Zo vindt 51 procent lawaai een probleem, tegen 48 procent van de Amsterdammers. Groningen scoort ook hier het beste met 19 procent die last heeft van lawaai.
Bijna de helft van de Rotterdammers vindt de stad schoon, net als de Amsterdammers. Tegen 84 procent van de Groningse bewoners.
Het uiterlijk van de straten bekoort Rotterdammers bepaald niet. Iets meer dan helft is er wel tevreden mee. Dat is aanzienlijk minder dan de tevredenheid van Groningers en Amsterdammers, die beiden 81 procent scoren.
De meeste moeite om een woning tegen een redelijke prijs te vinden hebben Amsterdammers. Slechts 8 procent heeft er geen moeite mee. In Rotterdam blijkt dat gemakkelijker, vindt althans een op de drie inwoners. In Groningen slaagt bijna de helft daar moeiteloos in.

Reageer op dit artikel