nieuws

Stationsgebied Tilburg overzichtelijker

bouwbreed

In het stationsgebied van Tilburg is het lastig oriënteren. Een herinrichting moet de overzichtelijkheid vergroten.

Het Delftse bureau Cepezed won deze maand de besloten prijsvraag voor dit project. Het huidige stationsgebied kent geen heldere begrenzingen of straatwanden en biedt weinig ruimte voor voetgangers. Daarnaast laat de ruimtelijke relatie tussen stad en station te wensen over, bestaat er nauwelijks een verband met de noordkant van het station, is de plint rommelig en zijn de parkeerfuncties en infrastructuur te overheersend.
Het ontwerp van Cepezed voor de herinrichting scoorde niet alleen architectonisch hoog, maar ook op de punten logistieke functionaliteit, commerciële kwaliteit en kwaliteit van de openbare ruimte. De visie van het bureau sluit goed aan bij het door de gemeente gewenste boulevardconcept en een heldere infrastructuur voor bussen, auto’s, fietsers en voetgangers. Nieuwe, samenhangende en levendige straatwanden met commerciële functies begeleiden de boulevard binnen het plangebied en moet de binnenstedelijke ruimte veraangenamen. Stallingen van auto’s en fietsen verdwijnen uit het zicht en beplanting moet de verblijfskwaliteit van het gebied verhogen.

Stationshal

Van het bestaande uit 1965 daterende stationsgebouw blijven in het plan alleen de spectaculaire dakconstructie en bijzondere onderbouw geheel behouden. De verdere ingrepen zijn minimaal, maar takken aan op de stedelijke structuur en moeten de helderheid van het oorspronkelijke ontwerp terugbrengen. De doorgang naar de perrons verhuist naar een centrale positie onder de kap en loopt helemaal door naar het noordelijk gelegen, eveneens her te ontwikkelen NS-terrein. De stationshal krijgt een transparanter uiterlijk, verschuift iets en wordt tevens vergroot.
De komende tijd werkt Cepezed in samenspraak met alle betrokken partijen de visie nader uit en worden aspecten nader getoetst op haalbaarheid. Het Delftse bureau maakte eerder naam met de transformatie van het stationsgebied in het Belgische Sint-Niklaas.

Reageer op dit artikel