nieuws

Sophia van Tol: ‘Mijn werk is vooral regisseren’

bouwbreed

Sophia van Tol: ‘Mijn werk is vooral regisseren’

Sophia van Tol (43) is directeur Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Dura Vermeer. Op deze gebieden speelt zij binnen het bedrijf een regisserende rol en zorgt ze ervoor dat deze thema’s hoog op de agenda blijven staan. Zij is de spreekwoordelijke spin in het web van interne werkgroepen en bundelt de kennis en kunde in het bedrijf om zo alle ambities op dit vlak waar te maken. Haar agenda is die van een regisseur.

“De achtergrond van mijn benoeming – ik zit sinds november op deze post – is
dat Dura Vermeer al heel veel doet aan duurzaamheid en milieu, maar dat een
bedrijfsbrede structuur nog in ontwikkeling is. Het is mijn taak samenhang aan
te brengen in alle verschillende initiatieven. Dat betekent dat ik
overlegsituaties creëer over onderwerpen als CO2-uitstoot, transport en
mobiliteit, materialen en grondstoffen en afvalstromen. Het overheersende thema
van mijn werk is: waar liggen onze prioriteiten, waar focussen we op, hoe
ondersteunen we opdrachtgevers hun duurzaamheidsambities te realiseren. Om op
koers te blijven overleg ik regelmatig met Job Dura, lid van de raad van
bestuur. Hij heeft deze onderwerpen in zijn portefeuille en is er zelf ook zeer
actief mee bezig, onder meer in de Dutch Green Building Council. Dat overleg
vindt meestal plaats op een maandag. Het is een van de weinige vaste tijdstippen
in mijn agenda.

Mijn werk is vooral regisseren. Als de divisie Infra met Rijkswaterstaat of
ProRail praat over duurzaamheid, zorg ik ervoor dat onze andere
organisatieonderdelen kennisnemen van de wensen en eisen van deze opdrachtgever.
Om het bouwproces efficiënter in te richten, kijk ik niet alleen naar het
primaire proces maar ook naar de wijze waarop ondersteunende diensten hieraan
hun bijdragen kunnen leveren . Ik houd mij al enige tijd bezig met het opstellen
van een gedragscode voor onze leveranciers. Daarin staan alle aspecten die wij
van belang vinden en waarmee we het gesprek aangaan met onze leveranciers met
als doel dat ze hierin meegaan. Met het hoofd communicatie heb ik een afspraak
hoe we intern en extern helder kunnen formuleren wat we precies doen, zodat onze
mensen dat ook duidelijk op anderen kunnen overbrengen. Een ander overleg gaat
over transport en mobiliteit. We kijken hoe we onze logistieke processen
dusdanig kunnen organiseren dat we het milieu zo min mogelijk belasten. Ik werk
vanuit het hoofdkantoor in Zoetermeer. Mijn visie is dat duurzaamheid niet
afhankelijk mag zijn van één directeur, maar dat het in ieders genen moet
zitten.”

Reageer op dit artikel