nieuws

Samenwerken maakt aannemer sterker

bouwbreed

Samenwerking is onlosmakelijk met de bouwsector verbonden. Niemand is in staat om projecten in zijn eentje te ontwerpen, te maken en te exploiteren. Toch is goed samenwerken niet vanzelfsprekend, menen Jan Straatman en Mark Damen.

Samenwerken is “het maken van duurzame afspraken tussen autonome organisaties
om delen van het werk op elkaar af te stemmen”. De betrokken bedrijven blijven
zelfstandig, gaan samenwerken met een bepaald doel en de samenwerking is eindig.
Balance & Result heeft voor SBR de mogelijkheden van aannemers om door
samenwerking hun marktpositie te versterken in kaart gebracht. Er zijn
verschillende motieven voor meer samenwerking. Op de eerste plaats het verhogen
van opbrengsten en het verbeteren van de continuïteit, bijvoorbeeld door
bundeling onder het motto “samen sterk”. Op de tweede plaats het verlagen van
kosten, bijvoorbeeld door processen beter af te stemmen. Op de derde plaats het
verwerven en delen van kennis. Op de vierde plaats het delen van mensen en
middelen voor het opvangen van capaciteitpieken en -dalen. En tot slot het
verhogen van het werkplezier van projectteams.

Risico

Samenwerken kent ook nadelen omdat het onderlinge afhankelijkheid creëert. Er
is een risico dat het vertrouwen wordt geschaad en dat kennis of kennissen
weglekken. Vertrouwen is dus een belangrijke succesfactor. De term
‘samenwerking’ klinkt aannemers als muziek in de oren. Samen een bouwwerk maken
met kwaliteit en een redelijke prijs voor de klant, in een sfeer van respect en
vertrouwen, in een efficiënt proces, waarbij onder de streep voor iedereen
voldoende marge over blijft. Echter, samenwerking komt niet vanzelf. Het vergt
een strak georganiseerd proces in eigen huis. Hetzelfde geldt voor de afstemming
tussen organisaties. Ook het opbouwen van vertrouwen en een samenwerkingscultuur
kost tijd. Wel of niet samenwerken is een strategische keuze en begint met
kleine stappen. Gespecialiseerde aannemers zijn al blij als de dagelijkse
samenwerking verbetert. Het gaat dan om beter communiceren, iedereen betrekken
bij de werkplanning of iedereen informeren over wijzigingen. Daarnaast gaat het
om respectvolle omgangsvormen, elkaar zien als gelijkwaardig en oog hebben voor
elkaars belangen. De mogelijkheden van samenwerking hangen af van een aantal
factoren. 1. Nieuwbouw versus bestaande bouwDe nieuwbouw is een harde,
competitieve wereld waarin alleen de prijs telt en specialistische kennis
ondergeschikt is. De bestaande bouw vraagt een zorgvuldige manier van omgaan met
elkaar en met de bewoners, een goed afgestemde procesorganisatie en vakmanschap.
De betrokken partijen kunnen alleen aan deze verwachtingen voldoen als ze
samenwerken in een geolied proces. Dit is een vruchtbare omgeving voor
(keten)samenwerking. 2. Positie in de keten Veel gespecialiseerde aannemers
werken in opdracht van hoofdaannemers. Ze hebben te maken met inkopers met een
korte horizon, die gespitst zijn op inkoopresultaat. Voor hen telt de laagste
prijs. Ze zijn nauwelijks geïnteresseerd in de kwaliteit van de gespecialiseerde
aannemer. Dit biedt weinig perspectief voor echte samenwerking. Sommige
(gespecialiseerde) aannemers werken rechtstreeks in opdracht van
woningcorporaties of gemeenten. Zij verkeren in de beste positie om in te zetten
op samenwerking. 3. Onderscheidend vermogen Samenwerking is niet altijd de beste
concurrentiestrategie. Voor leveranciers van strategische producten ligt
samenwerking voor de hand. Voor bedrijven die algemeen verkrijgbare producten
leveren is kostenleiderschap kansrijker. Sommige aannemers willen hun
toegevoegde waarde vergroten door het leveren van totaaloplossingen. De klant
wordt dan niet belast met coördinatie- en afstemmingsproblemen. Deze aannemers
kunnen hun omzet vergroten en hun in- en externe processen optimaliseren voor
meer marge. De vraag is wat wil ik zelf doen en voor welke deelactiviteiten zoek
ik partners? Co-makership is dan een reële optie.

Verbeteren

Samenwerking wordt in de heterogene wereld van hoofd- en gespecialiseerde
aannemers heel gedifferentieerd beleefd. Dit varieert van het verbeteren van
dagelijkse samenwerkingsrelaties tot co-makership of ketenintegratie. SBR wil
mkb-aannemers helpen om hun kansen van samenwerking te verzilveren. Bijvoorbeeld
door voorlichting of door het faciliteren van (keten)samenwerking. SBR zal
hiertoe onder meer de samenwerking aangaan met de Aannemersfederatie (AFNL). De
auteurs zijn respectievelijk directeur van Balance & Result en
clustermanager bouwproces en bedrijfsvoering bij SBR. www.balance-result.nl
www.sbr.nl

Reageer op dit artikel