nieuws

Rechtsvorm

bouwbreed

Samen werken aan een betere wereld is hip

In het bijzonder als je het niet voor jezelf doet. Elke schijn van verdienmodellen over de rug van het grote publiek is taboe geworden door in hebzucht ondergaande banken, onoplettende oliemaatschappijen, woekerende verzekeraars en prutsende autobouwers. Organisaties die geld ‘verdienen’ krijgen de schijn tegen. Gesubsidieerde organisaties met een idealistische insteek worden doodgeknuffeld, en privaat geld stinkt!
Bedrijven die in de markt voor duurzame oplossingen springen krijgen het daardoor steeds meer te stellen met NGO’s, idealistische stichtingen en informele organisaties in die markt. Je hebt als BV al bijna per definitie de schijn tegen wanneer je een idee probeert te verkopen. In het bijzonder klanten die de publieke zaak dienen (bijvoorbeeld overheden) zijn daar heel sceptisch over. Immers is het steeds meer taboe om als ‘kapitalistisch’ bedrijf je winsten te laten betalen door de belastingbetaler. Elke publieke diender is er een beetje vies van je in te huren, en gaat liever in zee met die ene stichting zonder winstoogmerk.
Gelukkig zijn er ook voor bedrijven een aantal trucjes die veelvuldig worden toegepast om de maatschappij gunstig te stemmen. Er worden allerhande organisatorische omzwervingen gemaakt om de schijn hoog te houden. De goede naam van de idealisten biedt namelijk ook weer kansen. Hier zijn er 3:
1. Start een stichting. Stichtingen zijn lief en verdienen steun! Je stichting heeft hetzelfde doel als je BV en huurt je BV vervolgens gewoon in om het doel ten uitvoer te brengen.
2. If you can’t beat them, join them! Knuffel mee met de idealisten en laat ze jouw naam vaak noemen. Want de gratie van de idealisten is de beste marketing.
3. Vecht tegen gevestigd privaat geld. Geef de banken de schuld, de vastgoedhandelaren en allicht nog de aannemers. Propageer de stank van het private geld.
Jawel, dit gebeurt! En het blijkt nog te werken ook. En zo draagt iedereen zijn steentje bij aan de juiste schijn (en een stukje symptoombestrijding).

Reageer op dit artikel