nieuws

Proeftuin Benelux

bouwbreed Premium

Overheden en architectuurorganisaties uit de drie Benelux-landen gaan dit jaar samenwerken om architecten, stedenbouwkundigen en bedrijven uit de bouw een positieve stimulans te geven in een zware conjuncturele tijd

Eind april nam ik deel aan het debat ter gelegenheid van de kick-off van het themajaar van Benelux Architecture 2010 (www.beneluxarchitecture.eu).
In het debat kwamen de voordelen van werken in elkaars landen en het kijken naar en leren van elkaars architectuurcultuur uitvoerig aan bod, mede gestimuleerd door de aanwezigheid van de Nederlandse rijksbouwmeester en de Vlaamse adjunct bouwmeester. Nederland, België en Luxemburg hebben wat met elkaar en zijn daarom sneller geneigd intensief samen te werken. De directeur-generaal van de Benelux kwam ook met voorbeelden van verregaande samenwerking tussen de drie landen. De Benelux loopt veelal voorop op de Europese samenwerking.
Tijdens de bijeenkomst begon ik me te realiseren dat de Benelux een fantastische proeftuin kan zijn voor het verbeteren van de internationale positie van architecten en stedenbouwkundigen in Europa. Iedereen die regelmatig in het buitenland werkt, weet hoeveel beperkingen er nog zijn, zelfs binnen de EU. Veel van de beperkingen zijn van juridische aard. Ook wat betreft wederzijdse erkenning van opleidingen en beroepskwalificaties moet er nog heel wat gebeuren. Ondanks dat de Europese aanbestedingen de indruk wekken dat we al met één markt van doen hebben, is de werkelijkheid dat elk land zijn eigen nationale barrières opwerpt, waardoor buitenlandse ontwerpers verregaande samenwerkingsovereenkomsten moeten afsluiten met lokale partners, die in de praktijk vaak neerkomen op juridische afhankelijkheid van die partners.
Het lijkt me dan ook geweldig als dit speciale themajaar in de Benelux kan leiden tot de opheffing van allerlei belemmeringen voor ontwerpers om over de grenzen heen te kunnen werken. Bijvoorbeeld door het zorgen voor een internationale beroepsaansprakelijkheidsverzekering en wederzijdse erkenning van beroepsregistratie. Wellicht volgt de rest van Europa dan ook wel.

Architect en directeur MVRDV, Rotterdam

Reageer op dit artikel