nieuws

‘Perfect match’ bij aankoop en afzet van grond, bagger en afval

bouwbreed Premium

‘Perfect match’ bij aankoop en afzet van grond, bagger en afval

Grondbalans, Baggerbalans en Afvalbalans zijn dit jaar voor het eerst aanwezig op de TKD. De drie bedrijven gaan ervan uit dat zij een toegevoegde waarde op het gebied van grond-, bagger- en afvalstromen kunnen bieden aan de doelgroepen die de TKD bezoeken. De hoofdactiviteiten van de bedrijven Grondbalans, Baggerbalans en Afvalbalans zijn het afstemmen van vraag en aanbod. De bedrijven zijn gevestigd in Heerhugowaard, Kamerik en Steenwijk.

Op de TKD wordt geëxposeerd met ‘De perfecte match’. De huidige wet- en
regelgeving en steeds intensievere handhaving is voor een duurzaam gebruik van
deze aardbol van groot belang. Dit maakt het werken tegelijkertijd nog niet
altijd makkelijk. De juiste kennis is essentieel en de papieren rompslomp is
veelal een doorn in het oog van organisaties. En dat is nu precies waar
grondbalans goed in is. De medewerkers hebben de benodigde kennis van de markt,
de toepassingsmogelijkheden en alle regels en “Hiermee maken zij voor alle
betrokkenen de perfecte match in vraag en aanbod.”
De bedrijven bemiddelen bij aankoop en afzet van grond, coördinatie van
bemonstering, uitvoering, transport en bijbehorende administratie. Ze beheren
grondbanken en hergebruikwerken. Daarnaast ontwikkelen ze digitale toepassingen
voor bodem- en depotbeheer. Tenslotte zetten zee hun kennis en ervaring om in
adviezen over grond en grondtoepassingen. Daarbij worden de meest economische
oplossingen verbonden met zorgvuldig bodembeheer. Grondbalans is er voor grond,
baggerspecie, puin, asfalt, zand en andere bouwstoffen; schoon of verontreinigd.

Begin van het jaar heeft Grondbalans het VCA**-certificaat behaald. Naast de
certificaten voor ISO 9001 en de grond- en baggerspecie beoordelingsrichtlijnen
(BRL 9335, BRL 7500 en BRL 6000) heeft Grondbalans nu ook VCA**. Het
VGM-bewustzijn (VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu) was voor een
groot deel al in de organisatie verankerd, dit is nu tevens vastgelegd door
certificering. Het VGM-beleid (de uitwerking van de VCA**-certificering) is
onderdeel van het totale kwaliteitssysteem van de Balans Groep Nederland,
waaronder ook Grondbalans behoort.
Meer info: www.grondbalans.com.

Reageer op dit artikel