nieuws

Nieuwe Focwa-uitgave toegestane maten en gewichten

bouwbreed Premium

Nieuwe Focwa-uitgave toegestane maten en gewichten

Focwa Carrosseriebouw heeft een nieuwe uitgave van maten en gewichten uitgebracht. Het gaat om het overzicht waarin van 36 landen alle maximum toegestane afmetingen en gewichten van voertuig(combinaties) zijn opgenomen, die nationaal en Europees gelden voor toelating en gebruik van voertuigen. Het naslagwerk is tot stand gekomen met medewerking van ambassades en ministeries van de opgenomen landen, bedrijfswagenimporteurs en truckfabrikanten.

In deze vijfde editie zijn de nieuwste gegevens over maximale aslasten,
voertuigafmetingen en totale voertuigmassas van bedrijfsvoertuigen gepubliceerd.
Voor Nederland zijn tevens de belangrijkste gebruikseisen over lading opgenomen,
alsmede de eisen die aan lange en zware voertuigen (LZVs) worden gesteld.
De opzet van de uitgave is gelijk aan vorige edities: in de eerste hoofdstukken
worden de richtlijnen 96/53/EG en 97/27/EG toegelicht, daarna worden per land de
afwijkingen ten opzichte van die richtlijnen behandeld.

In beginsel moet een voertuigcombinatie die aan de richtlijnen voldoet,
worden toegelaten in alle lidstaten van de Europese Unie. De praktijk leert
echter dat de meeste landen in hun nationale wetgeving op bepaalde punten van de
richtlijnen afwijken. Bijvoorbeeld door het toestaan van ruimere afmetingen of
hogere toegestane totaalgewichten. Landen die niet bij de EU zijn aangesloten,
zijn niet verplicht de richtlijnen te volgen. Toch gebeurt dit steeds meer.
Daarom zijn ook voor die landen de afwijkingen op dezelfde wijze verwerkt.

Leden van Focwa Carrosseriebouw ontvangen de uitgave kosteloos. Voor deze
bedrijven is de informatie ook digitaal beschikbaar met zoekmogelijkheden via de
ledensite www.cb.focwa.nl. Op deze site is bovendien nog veel meer te vinden
over voertuigregels, toelating keuringseisen, richtlijnen en relevante normen.

Meer info: www.focwa.nl.

Reageer op dit artikel