nieuws

Mini-symposium over Arbocatalogus en Straatwerkplan

bouwbreed Premium

Mini-symposium over Arbocatalogus en Straatwerkplan

Op woensdag 19 mei 2010 houdt de VMS een Algemene Leden Vergadering met aansluitend een mini-symposium ‘Aan de slag met Arbocatalogus en Straatwerkplan in de Bestratingsbranche’. Tijdens het mini-symposium wordt door de Arbeidsinspectie, het CIB en het Crow actuele informatie wordt gegeven over het nieuwe formele kader, zoals dat sinds februari 2010 in de bestratingsbranche van kracht is.

Het mini-symposium vindt plaats in het AC-hotel/restaurant De Meern (bij
Utrecht), aanvang 15.30 uur. Gastheer is de Vereniging Verbetering Mechanisatie
Straattechniek (VMS), die de lancering van de arbocatalogus en van de
Crow-publicatie ziet als een mijlpaal in de ontwikkeling van machinale
bestrating. Hoe dient in de praktijk met dit straatwerkplan te worden omgegaan?
Hoe kan uit de Arbocatalogus de juiste techniek bij het juiste project worden
gezocht? De lijn is duidelijk. Machinaal bestraten moet als het kan. Inzet van
machines is steeds vaker regel dan uitzondering. De VMS wil met het
mini-symposium aan alle betrokken partijen, opdrachtgevers, uitvoerders,
bestekschrijvers, hoofdaannemers en bestratingswerkers een praktische
handreiking doen om goed om te gaan met het nieuwe formele instrumentarium.

Programma mini-symposium
Om goed inzicht te krijgen in de achtergronden en doelstellingen van de
Arbocatalogus en het straatwerkplan is aan de betrokken instanties
Arbeidsinspectie en CROW gevraagd om de branche hierover tijdens het
mini-symposium te informeren. Daarnaast is aan een opdrachtgever van een grote
gemeente gevraagd, om zijn visie te geven op de praktische aspecten van het
werken met Arbocatalogus en straatwerkplan. Aan het woord komen
achtereenvolgens: D. juffermans, projectleider bestratingsbracnhe bij de
arbeidsinspectie; L.A.H. Schouten, projectmanager bouwprocesmanagement bij Crow;
A. van ’t Veld, Dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag. Na het drietal korte
inleidingen volgt een plenaire discussie onder leiding van Piet M. Oskam,
directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB). De vragen worden mede
beantwoord door D. van Woerkom, opdrachtgever Dienst Stadsbeheer gemeente Den
Haag.
Meer info: www.vmsnet.nl.

Reageer op dit artikel