nieuws

Marie-Claire ten Veldhuis: ‘Riolering kan meer regen aan’

bouwbreed

Marie-Claire ten Veldhuis: ‘Riolering kan meer regen aan’

Niet de capaciteit van, maar het onderhoud aan rioleringen is de belangrijkste oorzaak van wateroverlast. Zelfs bij de voorspelde toenemende neerslagintensiteit zal dit niet noemenswaard veranderen. Dat concludeert Marie-Claire ten Veldhuis, die civiele techniek en watermanagement studeerde aan de TU Delft, en die vandaag promoveert op een onderzoek naar wateroverlast in Nederlandse steden.

Was de aanleiding voor dit onderzoek?
“Toen ik bij de gemeente Breda verantwoordelijk was voor de riolering en het
waterbeheer viel het me op dat er geen betrouwbare gegevens over wateroverlast
beschikbaar waren. Ik ben voor mijn onderzoek duizenden meldingen van burgers
gaan doorspitten. Eerst in Breda, later in Haarlem. Door die gegevens te
vergelijken met die van enkele andere steden, kwam ik tot de conclusie dat de
rioleringen de hoeveelheid regenwater in verreweg de meeste gevallen goed
aankunnen. De problemen worden vooral veroorzaakt door verstoppingen in kolken
en buizen en door haperende pompen. Voor andere landen geldt overigens dezelfde
conclusie. Onderzoeksgegevens uit bijvoorbeeld Lyon, Mulhouse en Edinburgh laten
hetzelfde beeld zien.”

Is de rioleringscapaciteit ook voldoende als door de
klimaatverandering de neerslag zoals voorspeld met 20 procent toeneemt?


“Voor de conclusie van het onderzoek maakt dat weinig verschil. Als je de
stedelijke wateroverlast wilt verminderen, kun je het beste investeren in
onderhoud aan de riolering. Uit mijn gegevens blijkt dat verstopte kolken in 70
procent van alle gevallen verantwoordelijk zijn voor wateroverlast. De overige
30 procent heeft betrekking op verstopte leidingen en slecht functionerende
pompen en daarnaast soms capaciteitsproblemen als gevolg van extreme neerslag.”

Kun je zeggen dat gemeenten het onderzoek naar het functioneren van
hun rioleringen hebben verwaarloosd?

“Ja, en dat is waarschijnlijk een gevolg van een gebrek aan goede
meetapparatuur. De modellen die nu worden gebruikt om de kans op wateroverlast
te analyseren, leveren niet de gewenste resultaten op. Meldingen uitspitten
zoals ik heb gedaan, is te arbeidsintensief. Er zouden goede sensoren moeten
worden ontwikkeld die wateroverlast snel kunnen detecteren.”

Er zijn streken, zoals het Westland, waar capaciteitsproblemen bij
hevige neerslag wél een rol lijken te spelen.
“Inderdaad. Stel dat dit eens in de vijf jaar gebeurt en het wordt door
de klimaatverandering eens per vier jaar. Dan zou je als overheid de verwachte
toename in schade moeten afzetten tegen de kosten van capaciteitsvergroting.”

Reageer op dit artikel