nieuws

Limburg wil leerwerkplekken bij overheidsopdrachten

bouwbreed Premium

Limburg en negen gemeenten hebben afspraken gemaakt met de bouw om bij alle overheidsopdrachten leerwerkplekken te creëren. Een convenant hierover is inmiddels getekend.

Het convenant ‘Werken aan Vakmanschap’ is een initiatief van de gedeputeerden
Odile Wolfs en Noël Lebens. Zij vrezen dat er op den duur een tekort aan
vakmensen ontstaat. De economische crisis heeft de bouw hard getroffen waardoor
aannemers niet altijd meer genegen zijn leerlingen in dienst te nemen om het
bouwvak in de praktijk te leren. “Zodra de economie weer aantrekt zal een tekort
aan vakmensen ontstaan”, vreest Lebens. Daarom heeft hij samen met Wolfs het
voortouw genomen om te komen tot een provinciebreed convenant waarin overheden,
opleidingsinstituten, woningcorporaties en de bouwsector zelf afspraken hierover
maken. Concreet zal dit betekenen dat de partijen bij de uitgifte van
overheidsopdrachten bekijken in hoeverre het realistisch is om leerwerk- en
stageplaatsen in te zetten. Als dit het geval is zullen er voorwaarden in de
bestekken worden opgenomen. Behalve om in een toekomstige behoefte aan vaklieden
te voorzien, blijken leerlingen die veel praktijkervaring opdoen, een grotere
kans te hebben te slagen in hun vakopleiding. Behalve de provincies, de
gemeenten en de bouw hebben ook ROC’s en Fundeon het convenant getekend. Eind
juni nemen de woningcorporaties een besluit over hun deelname aan dit convenant.
Lebens gaat ervan uit dat ook de Limburgse corporaties tekenen. “De signalen die
ik tot nu toe heb mogen ontvangen, zijn positief”, aldus Lebens.

Reageer op dit artikel