nieuws

Kwaliteit leidingwaterinstallaties serieus nemen en aanpakken

bouwbreed

De kwaliteit van leidingwaterinstallaties laat nogal eens te wensen over. Rapportages van de VROM-Inspectie over de jaren 2007 en 2008 laten zien dat ruim 20 procent van de leidingwaterinstallaties in de nieuwbouw niet voldoet aan de eisen voor de volksgezondheid. Het gaat daarbij onder meer om ongewenste opwarming van leidingwater – waardoor legionella kan ontstaan – en het verkeerd aansluiten van toestellen, waardoor vervuild water in de drinkwaterleiding terecht kan komen.

Het is niet zo dat de kwaliteitsproblemen alleen te wijten zijn aan
installatiefouten. Er gaat ook veel mis in de ontwerpfase, bij bouwkundig
aannemers en bij de beheerders van installaties. Maar ook kan het voorkomen dat
er bij latere aanpassingen fouten worden gemaakt. Uneto-VNI neemt de
kwaliteitsproblemen met leidingwaterinstallaties zeer serieus. De kwaliteit van
het installatiewerk bepaalt immers voor een groot deel het imago van de hele
bouw- en installatiebranche. Daarom heeft Uneto-VNI het initiatief genomen om
samen met het ministerie van VROM, de VROM-Inspectie, waterbedrijven en Kiwa een
voorlichtingscampagne te starten. Doel: een verbetering van de kwaliteit van
sanitairinstallaties die in 2011 al zichtbaar moet worden. De campagne die nu
van start gaat is veelomvattend en richt zich op een groot aantal doelgroepen,
waaronder installateurs, beheerders en gebruikers van installaties,
keuringsinstanties, architecten, bouwkundig aannemers, leveranciers en
gemeenten. Uneto-VNI richt zich vooral op het overdragen van kennis en het
verbeteren van de kwaliteit van het ontwerp en de aanleg van
sanitairinstallaties. Het ministerie van VROM heeft een voorlichtende taak en
gaat daarnaast na of het mogelijk is om aspecten als toestelbeveiliging en
aansluiting van toestellen te integreren in de drinkwaterwetgeving.
VROM-Inspectie gaat controleren op de vastgestelde verbeterpunten en begint een
project gericht op het voorkomen van ongewenste opwarming van leidingwater in
woningen. Ook de waterbedrijven en Kiwa ondersteunen de campagne. De
waterbedrijven nemen het opleveringsdocument voor leidingwaterinstallaties op in
hun Water Werkbladen en gaan de checklist hotspots integreren in de bestaande
normering (NEN 1006). Ten slotte bundelt Kiwa alle informatie om
leidingwaterinstallaties goed te kunnen ontwerpen, aan te leggen en te beheren
op de site www.infodwi.nl. De moraal van dit verhaal: als bouw- en
installatiebranche moeten we kwaliteit serieus nemen. Dat kunnen we niet alleen
als installateurs, als bouwers of als architecten. Meer en vroegtijdige
samenwerking in de keten kan veel problemen voorkomen. We hebben er echt
allemaal baat bij.

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels