nieuws

Kort geding leidt tot andere aanbestedingsmethode

bouwbreed

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een grote baggerklus niet gegund, maar zet het werk nu in zes kavels op de markt. Aanleiding is de dreiging van een kort geding van een niet gevraagde combinatie.

Rijnland wilde het baggerwerk Midden-Rijnland aanvankelijk modern in de markt
zetten. Een Design en Construct-contract zou het worden. Als vorm werd gekozen
voor een concurrentiegerichte dialoog. Dat werkte aanvankelijk goed. Naar de
marktconsultatie in november vorig jaar kwamen vijftig aannemers. Na publicatie
van de aanbesteding schreven elf combinaties in voor het werk van zo’n 24
miljoen waarbij van 2011 tot 2013 660.000 kuub slib gebaggerd zou moeten worden.

Vechtersmarkt

Na de selectiefase klaagde de Combinatie Bagger+, Vessies Infra en BK
ingenieurs dat zij niet geselecteerd was. Bagger+ besloot een kort geding aan te
spannen. Rijnland besefte in een kort geding niet sterk te staan. Het
projectteam dat de aanbesteding begeleidde, had zich vergist in de zware
juridische invulling en de benodigde kennis op het gebied van het opstellen van
een innovatieve contractvorm. Het team vergiste zich ook in de markt. De markt
van kleinere bedrijven waarin Rijnland viste, is veel meer een vechtersmarkt.
Daardoor kan de aanbesteding lang duren. Het Hoogheemraadschap wil daarom het
werk nu maar in zes delen opknippen en traditioneel aanbesteden.

Reageer op dit artikel