nieuws

Katwijk laakt plan voor bouwbeperking kust

bouwbreed Premium

De gemeente Katwijk kan niet leven met de Kustnota van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Die staat plannen voor een grote parkeergarage in de zeewering en de bouw van een zeejachthaven niet toe.
De gemeente hoopt dat de bezwaren leiden tot aanpassing van de nota waardoor in ieder geval de parkeergarage mogelijk wordt. Nu staat in de nota dat ‘het aanbrengen dan wel uitbreiden van harde, verstorende elementen in het afslagprofiel zoals (parkeer-)kelders’, niet is toegestaan.
Katwijk wilde juist aanpassingen van de kustverdediging aangrijpen om een parkeergarage in de duinen te bouwen. De aanleg van die voorziening daar is veel goedkoper dan de bouw van een garage in het dorp.

Reageer op dit artikel