nieuws

‘Intelligent’ spoelen bestrijdt legionellabacterie

bouwbreed

‘Intelligent spoelen’ houdt de temperatuur van koudwaterleidingen onder de 25 graden Celsius. Micro-organismen als de legionellabacterie krijgen daardoor minder groeikansen.

Viega Nederland zegt te garanderen dat zijn Hygiene+het water in onregelmatig gebruikte drinkwaterleidingen voldoende koud houdt. “Zulke leidingen zitten in onder meer hotels en verzorgingstehuizen”, zegt Gerben Verweij namens het Naardense bedrijf.
De kans dat er ziekmakende micro-organismen kunnen groeien, daalt volgens hem als de beheerder onregelmatig gebruikte leidingen regelmatig doorspoelt via het toilet. Het toilet is dan het laatste tappunt, zodat de hele leiding wordt doorgespoeld. “Daarmee gaan wel flinke hoeveelheden water verloren.” Verweij zegt daarvoor met Viega’s automatische toiletspoeling Hygiene+een goed alternatief te bieden. Het systeem maakt gebruik van de programmeerbare bedieningsplaat die van de fabrikant de naam Visign for Care kreeg. “In deze plaat worden voor elke ruimte de spoelintervallen en de hoeveelheid spoelwater ingesteld.” Viega biedt de keuze uit een, twee of drie keer per week, een keer per twee of een keer per vier weken 3 tot 9 liter door te spoelen. Het instellen gebeurt met een magneetsleutel.

Elektronica

De elektronica in de bedieningsplaat houdt zelf bij hoeveel water door het toilet of het urinoir wordt gespoeld. “Als bijvoorbeeld aan het eind van de week drie in plaats van de ingestelde negen liter is gespoeld doet het systeem er automatisch de ontbrekende zes bij”, zegt Verweij. Aan de hand van het gebruik bepaalt het systeem de spoelinterval.

Bedrijfskosten

“De combinatie van Visign for Care en Hygiene+spaart water zonder afbreuk te doen aan de veiligheid”, vindt Verweij. “Het systeem vermindert ook de hoeveelheid afvalwater en draagt zo bij aan lagere bedrijfskosten.”
Voor de installatie vult Viega zijn ontwerpprogramma Viptool Piping aan met een speciale functie voor Hygiene+. De programmatuur berekent onder meer de plek van de tappunten, de hydraulische verhoudingen en de bijbehorende weerstandscoëfficiënten in de installatie. Rekenen met de Hygiene+-variant van Viptool Piping is in Verweij’s woorden verplicht omdat deze versie ook een temperatuursimulatie maakt.

Reageer op dit artikel