nieuws

Grindverwerker krijgt dwangsom van 4,4 miljoen aan broek

bouwbreed Premium

De provincie Overijssel legt Nijhoff Grindmaatschappij uit Almelo een dwangsom op van 4,4 miljoen euro

De provincie treedt hiermee handhavend op tegen het bedrijf dat ervan wordt verdacht ernstig vervuilde grond te hebben geleverd voor de verlenging van de N36 bij Ommen.
Nijhoff hoeft deze som niet betalen, mits het bedrijf wederom de fout ingaat. In dat geval kan de provincie tot inning overgaan. Volgens een door de provincie ingeschakeld onderzoeksbureau bevat de grond te veel nikkel, koper en PAK, waardoor de grond niet had mogen worden toegepast onder wegen. Hoewel er proefboringen zijn verricht, is ook de concentratie van vervuiling nog niet precies helder.
De provincie sluit uit dat er direct gevaar is voor de volksgezondheid. Volgens de provincie is deze met afvalstoffen vervuilde grond vermengd met het ballastzand dat als residue overblijft uit het breken van gereinigd grind uit ballastbedden van spoorwegen. De Raad van State bevestigde eind vorig jaar in een rechtszaak tussen Nijhoff en de provincie dat het slib/fijn zand ernstig is vervuild met deze gevaarlijke afvalstoffen. Het bedrijf betwist dat de normen voor genoemde verontreinigingen zijn overschreden. Zodoende zou het slib/fijn zand van Nijhoff niet kunnen worden beschouwd als afvalstof.

Reageer op dit artikel