nieuws

Gemeentebudgetten fors omlaag

bouwbreed

De gemeenten gaan de recessie volop voelen in 2011. Het is dan ook zaak zich daar nu al grondig op voor te bereiden, vindt PricewaterhouseCoopers.

Uit internationaal onderzoek van PwC onder ruim tweehonderd gemeenten in 21
landen, waaronder vijftien gemeenten in Nederland, blijkt dat bijna tweederde
dit jaar al te kampen heeft met een begrotingstekort tot 20 procent. Zo’n 13
procent heeft een tekort van 20 tot 40 procent en 5 procent zit daar nog boven.
Volgens de onderzoekers moeten de gemeenten dan ook de crisis aangrijpen om hun
dienstverleningsmodel te hervormen en hun huidige takenpakket aan te passen.
Daarbij zouden meer taken op afstand moeten worden gezet en moet er meer worden
gewerkt met intergemeentelijke samenwerkingsorganisaties, bijvoorbeeld een
gemeenschappelijk inkoop- en aanbestedingsbureau. Ook publiek-private
samenwerking kan helpen.

Instrumenten

Bijna driekwart van de lokale bestuurders denkt dat hun gemeente de
sociaal-economische doelstellingen de komende vijf jaar gewoon gaat halen.
Volgens directeur lokale overheden van PwC Peter Teunisse kan dit twee dingen
betekenen. “Of bestuurders hebben voldoende instrumenten om de uitgaven onder
controle te houden, of ze onderschatten de omvang en complexiteit van de
uitdaging waarvoor zij staan. Ik vrees in de meeste gevallen het laatste.”
Nederlandse bestuurders zijn overigens minder optimistisch dan hun buitenlandse
collega’s. Zij vrezen de gevolgen van verminderde rijksoverheidsbijdragen meer
dan andere landen. Wellicht is dit een gevolg van het feit dat Nederlandse
gemeenten een relatief beperkt eigen belastinggebied hebben. Bovendien gaan
gemeenten ook lagere andere inkomstenbronnen voelen, zoals die uit het
grondbedrijf. PwC raadt de gemeenten dan ook aan beleidswijzigingen en
bezuinigingen te sturen vanuit een strategische toekomstvisie, voor een betere
sturing van de schaarsere middelen.

Reageer op dit artikel