nieuws

Franssen blijft onder curatele

bouwbreed

Voormalig Ballast Nedam-directeur Peter Franssen, verdacht van fraude, blijft onder toezicht staan van een curator


Het Arnhemse gerechtshof ziet geen enkele aanleiding om het faillissement van Franssen en zijn privévennootschap op te heffen.
Franssen had om vernietiging van de faillietverklaring gevraagd, omdat hij naar eigen zeggen zwaar wordt geschaad door het faillissement. Zo zou hij onmogelijk nog juridische bijstand kunnen inhuren om zich te kunnen verweren tegen de miljoenenclaims van Ballast Nedam en de aanklachten van justitie.
Volgens het hof is echter onlangs gebleken dat Franssen heimelijk beschikt over buitenlandse banktegoeden. Een doodzonde, vooral omdat Franssen de rechters altijd heeft doen geloven dat al zijn bezittingen en financiële middelen onder beslag liggen van Ballast Nedam.
“Omdat hij in hoger beroep geen nadere mededelingen over de omvang en herkomst van dit verzwegen vermogen heeft willen doen, behoeft de gerechtvaardigdheid van het faillissement geen nadere bespreking meer”, aldus het gerechtshof, die daarmee korte metten maakt met het verzoek van Franssen.
Franssen werd in maart door de rechtbank failliet verklaard op verzoek van Ballast Nedam, dat ruim 20 miljoen euro van zijn oud-topman tegoed heeft. Eind vorig jaar bepaalde de rechter dat het bouwconcern in elk geval recht heeft dat bedrag. De schadevergoeding kan uiteindelijk nog met tientallen miljoenen oplopen.

Fraude

De vordering van Ballast Nedam vloeit voort uit de beschuldiging van grootschalige fraude. De bouwer beticht de voormalige directeur van de divisie Industrie en Toelevering ervan miljoenen euro’s achterover te hebben gedrukt bij de aan- en verkoop van betonbedrijven en bij de inkoop van cement. Dat zou gebeurd zijn in de jaren negentig.
Ballast Nedam ontving tot dusver nog maar enkele tonnen van Franssen. Het bedrijf hoopt dat de aangestelde curator inzicht kan brengen in de vermogenspositie van Franssen. Dat moet uiteindelijk leiden tot een hogere schadevergoeding voor de aannemer.

Reageer op dit artikel