nieuws

‘Elektrotechnici bevorderen vakkennis onvoldoende’

bouwbreed

“Van de Nederlandse technici volgt 36 procent te laat of helemaal geen herinstructie om hun kennis rondom de elektrotechnische norm NEN 3140 op te frissen.” Dat citeert trainer en opleider ROVC uit Ede uit een eigen onderzoek.

De Arbowet schrijft een herinstructietermijn van twee of drie jaar voor.
NEN 3140 moet veilig werken aan laagspanningsinstallaties bevorderen. “Sinds deze maand geldt de aangepaste versie van deze norm”, zegt Nico van Leeuwen, hoofd trainingen en opleidingen van ROVC. De wijzigingen zijn volgens hem op zich niet erg schokkend en voorzien vooral in een Europese harmonisering. “Bepaalde functienamen zijn nu overal in de EU hetzelfde.”
Bedrijven die aan de bepalingen van NEN 3140 voorbijgaan kunnen onaangenaam worden verrast als op het werk een ongeluk gebeurt, waarschuwt Van Leeuwen. “De Arbeidsinspectie zal de werkgever vragen of die al het mogelijke heeft gedaan om de kennis van de verongelukte werknemer op peil te houden.”
Van Leeuwen vreest dat werknemers die niet regelmatig een herinstructie volgen, ‘onachtzaam’ worden wat de kans op ongelukken vergroot. Eigen onderzoek leert ROVC dat ruim 21 procent van de Nederlandse technici helemaal geen herinstructie volgt.

Minderheid

Vijftien procent doet dit wel, maar pas na vier jaar of langer. “Slechts 54 procent van de respondenten geeft aan elke twee tot drie jaar een herinstructie te volgen”, citeert Van Leeuwen uit de studie.
Ruim 11 procent breidt volgens hem jaarlijks zijn vakkennis uit. Een formule bepaalt aan de hand van de werkzaamheden hoe vaak iemand herinstructie moet volgen. ROVC biedt specifieke opleidingen aan voor ‘voldoende onderricht persoon’, ‘vakbekwaam persoon’, ‘gecertificeerd vakbekwaam persoon’ en ‘installatie- of werkverantwoordelijke’.
“Personeel dat aan elektrische installaties werkt moet voldoen aan de vakbekwaamheidseisen uit het Arbobesluit”, zegt Van Leeuwen. Met installateursorganisatie Uneto/VNI en Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) wil ROVC het belang van herinstructie nog eens extra benadrukken.

Reageer op dit artikel