nieuws

Dialoog of polarisatie

bouwbreed

Een opmerkelijk ingezonden stuk, afgelopen vrijdag in dagblad Trouw

Auteur is Energie Dialoog Nederland (EDN). Deze stichting, onder voorzitterschap van Wim Meijer, voormalig commissaris van de koningin en oud-voorzitter van de Energieraad, pleit in het artikel vóór CO2-opslag in de bodem (CCS).
Zo’n oproep is op zich niet bijzonder. Maar de manier waaróp EDN pleit, is dat wel. De stichting vliegt er namelijk snoeihard in. En dat is opvallend voor een organisatie die, en ik citeer haar website, “debat en vooral dialoog over de energietoekomst van Nederland wil bevorderen”.
Onder de titel ‘Alleen een wonder kan CO2-opslag nog redden’ haalt de stichting in het artikel alles uit de kast om de lezer ervan te overtuigen dat CO2de bodem in móét. Oppositie zou onder meer komen van een lobby van klimaatontkenners en van producenten van energie-efficiënte apparatuur en duurzame energie.
Enkele hoogleraren en een onderzoeker krijgen een veeg uit de pan. Ook wordt geprobeerd angst te zaaien. “Wie zou weten hoe het zit met klimaatverandering, zou de schrik om het hart slaan.” “Kolencentrales zullen zonder CCS karrenvrachten CO2blijven uitbraken” en wie tegen is “neemt een zware verantwoordelijkheid op zich.”
De stichting vindt dat er meer begrip voor CO2-opslag gekweekt moet worden bij het grote publiek. Maar juist dát gebeurt niet op deze manier. Integendeel. EDN polariseert. De stichting vindt dat ze gelijk heeft, en zal het krijgen – linksom of rechtsom. Die aanpak is bijna altijd contraproductief. Een dialoog bevordert het niet.
Joris Koornneef bewijst dat het ook anders kan. Op 17 mei promoveert hij op het onderwerp aan de Universiteit Utrecht. Zijn conclusie: opslag kán een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor andere milieuproblemen. Zo kost het veel energie. CCS is volgens hem zeker niet zaligmakend.
Misschien goed om een exemplaar van zijn onderzoek naar EDN te sturen.
Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap,
Amsterdam

Reageer op dit artikel