nieuws

Beter bellenscherm verdringt zout water

bouwbreed Premium

Met meer lucht die beter wordt verspreid over de breedte van de kolk worden zoet en zout water gescheiden bij de Stevinsluizen in de Afsluitdijk

Als de proef slaagt, krijgt de Volkeraksluis permanent zo’n innovatief bellenscherm.

Het experimentele luchtbellenscherm is niet alleen uitgerust met een betere luchtinlaat en een sterkere compressor, er vindt ook zoetwaterinjectie plaats met een waterjet aan de buitenzijde van het scherm. Dat moet het zoute water in circulatie brengen, zodat het wegdraait van het luchtgordijn.
Het systeem is na modelberekeningen en simulaties vorig jaar getest in het laboratorium van Deltares. Sinds april loopt de praktijkproef in de Stevinsluizen bij Den Oever. Met 35 zoutmeters wordt de effectiviteit van de nieuwe zoet-zoutwaterscheiding bepaald.

Douchekoppen

De verbeterde luchtinlaat wordt bereikt door een soort omgekeerde douchekoppen op de bodem van de sluis. Die blazen een aaneensluitend luchtgordijn dat veel dichter en lastiger doordringbaar is dan het oude bellenscherm, afkomstig uit een buis met gaatjes. Vooral bij de bodem moet het bellenscherm goed gesloten zijn, omdat het zoute water zwaarder is en langs de onderkant het zoete water verdringt.
Gisteren bracht de nieuwe deltacommissaris Wim Kuijken een bezoek aan de proeflocatie. Grote uitspraken of beloften deed hij daar niet. Hij liet zich vooral informeren over de mogelijkheden van de ontwikkelde techniek en maakte kennis met alle betrokkenen. Rijkswaterstaat hoopt het innovatieve scherm op termijn vooral toe te passen in de Volkeraksluis. Om de waterkwaliteit van het Volkerak te verbeteren, bestaat het plan om daar weer zout water in te laten. Maar de zoetwatervoorziening van de Zuid-Hollandse eilanden zou in gevaar kunnen komen als er veel zout water zou lekken langs de sluis. Het innovatieve bellenscherm moet de zoutlek terugdringen van 450 kilo per seconde naar 60. Om die waarde te bereiken, worden naast het scherm eventueel lekkende ebdeuren toegepast, of drempels op de bodem van de kolk om de stroming van de zouttong te breken.
De meetcampagne bij de Stevinsluis loopt intussen bijna op zijn eind. Een dikke twee maanden testen voordat het pleziervaartseizoen losbarst is volgens Rijkswaterstaat voldoende om een goede indruk te krijgen over de effectiviteit.

Reageer op dit artikel