nieuws

‘Angst voor baanverlies begrijpelijk en terecht’

bouwbreed Premium

‘Angst voor baanverlies begrijpelijk en terecht’

Het is begrijpelijk en terecht dat bouwvakkers bang zijn hun baan te verliezen. Zo reageert werkgeversorganisatie Bouwend Nederland op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2009 van TNO en CBS.

Het onderzoek waaraan 22.000 werknemers deelnamen, onder wie ruim duizend
bouwmedewerkers, wijst uit dat ruim een kwart van het bouwpersoneel vreest voor
zijn baan. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan ander werk te willen
gaan doen. Theo Scholten, woordvoerder van Bouwend Nederland, zegt vooral van
dat laatste cijfer te schrikken. “Ik kan me de angst dat mensen vrezen voor hun
baan voorstellen want de vooruitzichten van de sector zijn niet rooskleurig.
Maar als ik hoor dat 50 procent overweegt om elders te gaan werken, dan schrik
ik daarvan. Als de economie straks weer aantrekt dan hebben we die mensen hard
nodig.” Als er inderdaad een massale uittocht van bouwvakkers ontstaat, dan gaat
veel expertise verloren. “En probeer die mensen dan maar weer eens terug te
krijgen.” Anticyclisch opleiden is volgens Scholten een mogelijkheid om mensen
voor de sector te behouden. Het betekent dat in tijden van economische neergang
personeel naar de schoolbanken wordt gestuurd, zodat ze up to date zijn op het
moment dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Wim van der Maas, directeur van de
Aannemersfederatie Nederland, kan zich de zorgen van de bouwvakkers eveneens
voorstellen. Hij pleit voor een ingrijpen van de overheid. “Als de overheid
samen met de corporaties de wijkaanpak gestalte geeft, groeit de werkgelegenheid
in de bouw. En dat is zowel in het voordeel van de werkgevers als van de
werknemers.”

Signalen

Ook FNV Bouw krijgt duidelijke signalen dat mensen zich zorgen maken over hun
werk. “De situatie is schrijnend”, zegt woordvoerster Renée de Vries. “We zien
dat bedrijven beginnen om te vallen. Hoe het na de zomer verder zal gaan is
volstrekt onduidelijk.” FNV Bouw-voorzitter John Kerstens is dan ook niet
verbaasd over de cijfers in de enquête. “De bouw moet zich extra inzetten om
medewerkers te behouden, naast de afspraken die daarover zijn opgenomen in de
cao. Anders is de kans groot dat de sector straks als de recessie voorbij is,
handen tekortkomt.” Een woordvoerster van kennisinstituut Fundeon verwijst naar
het Arbeidsmarktadvies van deze organisatie. Hierin staat dat als gevolg van de
economische crisis de aanmeldingen voor mbo-opleidingen voor de bouw teruglopen.
Het aantal leerlingen dat een praktijkopleiding volgde (de beroeps begeleidende
leerweg (BBL) daalde met ruim 9 procent van 14.554 leerlingen in 2008 naar
13.161 in 2009.

Loopbaantraject

Dat bouwvakkers op zoek zijn naar werk buiten de branche, zoals het TNO
onderzoek aangeeft, wordt door de woordvoerster sterk betwijfelt. In dat verband
wijst ze op het succes van het loopbaantraject waarin werkgevers en werknemers
samenwerken om bouwpersoneel meer mogelijkheden te bieden binnen de sector door
te stromen. Betsie Brink teamleider van het loopbaantraject: “Er is nog steeds
veel animo om binnen de bouw een andere baan te vinden. Ruim 50 procent van de
deelnemers ambieert een nieuwe functie in de sector. En onder meer werkloze
bouwvakkers en mensen die in een re-integratietraject zitten, melden zich nog
geregeld aan. Die willen dan kennelijk toch binnen de sector blijven werken.”

Reageer op dit artikel