nieuws

Aangifte corporatie De Key tegen ex-directeuren

bouwbreed

De Amsterdamse corporatie De Key heeft aangifte van fraude gedaan tegen voormalig bestuursvoorzitter Jaap van Gelder en Fer Felder, oud-directeur van het ontwikkelbedrijf De Principaal. Zij hebben de interne toezichthouder misleid bij grondaankopen in onder meer Zeewolde, zo heeft Frank de Grave, voorzitter van de raad van commissarissen verklaard. Beide directeuren zijn alsnog op staande voet ontslagen.

Volgens De Grave is De Key bij de grondtransacties in 2005 en 2006 voor 3,2 miljoen euro benadeeld. Dat bedrag is verdiend door een bedrijf van oud AM-directeur Klaas de Ruiter en grondhandelaar Jan Schep. De raad van commissarissen was indertijd niet op de hoogte van hun betrokkenheid. De toezichthouder verkeerde in de veronderstelling dat de grond rechtstreeks van een boer was gekocht. De tussenpersoon is een oud-collega van één van de directeuren.
Bovendien is achteraf gebleken dat de aangekochte grond een aanmerkelijk lagere waarde vertegenwoordigt, dan waarvoor deze is aangekocht. Op de bewuste grond mogen namelijk geen woningen worden gebouwd. “Waarom de raad van commissarissen is misleid, weten we niet. Maar het vermoeden bestaat dat er sprake zou kunnen zijn van fraude. Daarom heeft het Openbaar Ministerie gevraagd dit te onderzoeken”, aldus De Grave.

Vastgoeddeals

De verdenking van moedwillige misleiding komt voort uit onderzoek van forensische experts van Deloitte naar vastgoeddeals van De Key en dochterbedrijf De Principaal. Naar enkele andere transacties vindt nog nader onderzoek plaats. Dat onderzoek begon na het plotselinge vertrek van Van Gelder afgelopen najaar. Felder verliet eerder al De Principaal vanwege problemen met zijn gezondheid. Beiden waren formeel nog in dienst. De Key neemt niet alleen ontslagmaatregelen, ook wordt bekeken of de schade op beide heren kan worden verhaald.
Het vertrek van de bestuursvoorzitter vormde vorig jaar de opmaat naar een strategiewijziging. De Key (32.000 verhuureenheden) staakte de commerciële projectontwikkeling en concentreert zich voortaan op sociale woningbouw.

Reageer op dit artikel