nieuws

Zuid-Holland wil in steden bouwen

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland wil de verstedelijking concentreren langs de Zuidvleugel en 80 procent van de woningbouw laten plaatsvinden in stedelijk gebied. Dit blijkt uit de structuurvisie.

De meeste woningbouw zal plaatsvinden in de regio Rotterdam en Haaglanden. In
beide regio’s moeten tot 2020 nog 65.000 woningen komen, waarbij het streven is
om acht van de tien woningen in bestaand stedelijk gebied neer te zetten. Dit
betekent niet dat er elders in de provincie niets meer kan. Zo mag op
Goeree-Overflakkee gebouwd mag worden voor de eigen bevolkingsgroei. De
provincie gaat daar uit van een migratiesaldo van nul. Hetzelfde geldt voor de
Hoeksche Waard. In tegenstelling tot de regionale visie ziet de provincie echter
niets in een uitbreiding van Nieuw-Beijerland. Daarom wordt nu ruimte
gereserveerd in Numansdorp.

Verplaatsing

Nog geen rekening is gehouden met driehonderd extra woningen voor TNO,
aangezien nog onzeker is of de afgesproken verplaatsing naar Cromstrijen
doorgaat. De kans bestaat dat in ieder geval een deel van de verplaatsing wel
doorgaat. De provincie wil in dat geval afspraken met het rijk maken over het
aantal extra woningen, afgestemd op het uiteindelijke aantal arbeidsplaatsen.

Vliegkamp

In Holland Rijnland voorziet de provincie de komende tien jaar de bouw van
18.000 woningen. Ook hiervoor geldt dat 80 procent in stedelijk gebied moet
komen. Daar telt Zuid-Holland ook voormalig vliegkamp Valkenburg bij. De
provincie volgt de regio Bollenstreek met de voorgestelde regeling voor het
compenseren van bollengronden voor woningbouw. Onder voorwaarden mogen daar 600
zogenoemde Greenportwoningen worden neergezet ter financiering van de
herstructurering vaan de Greenport Bollenstreek. Bij Nieuwkoop heeft de
provincie de bebouwingscontour vergroot, waardoor ruimte ontstaat voor onder
meer 100 woningen bij de Noordse buurt. Provinciale Staten hadden hier al eerder
mee ingestemd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels