nieuws

Zeepbel

bouwbreed

Ik las deze week een boek over de ondergang van Lehmann Brothers

Hierin werd ingegaan op het einde van Wall street’s 4e investment-bank en de aanvang van de kredietcrisis. Een van de grootste oorzaken van de ondergang van die bank was de risicovolle toekenning van hypotheken aan particulieren die de afbetaling amper of niet konden opbrengen.
Een en ander was het gevolg van constructies die de uiteindelijke eigenaar van de hypotheekschuld (de risicodrager die de afbetaling plus rente ontvangt) zo ver weg (in elke zin van het woord) van de woningeigenaar plaatste dat het behartigen van belangen en risico’s in die hele keten van financiële dienstverleners volledig overbodig werd. De hypotheek werd aan een particulier verkocht door een makelaar, vervolgens met duizenden samengevoegd door een handelaar, waarna deze pakketten door banken gestructureerd werden tot beleggingsproducten. Besef van risico en waarde raakte verwaterd, maar de beleggingsproducten werden vervolgens door ratingbureaus voorzien van een keurmerk en verhandeld. Niet gedegen analyse, maar gebruik en vertrouwen in de hele sector werd maatgevend. Na enkele jaren bleek het oordeel van de ratingbureaus volledig onterecht, met een economische depressie ten gevolg waarvan we nu nog de last dragen.
Het is opmerkelijk hoe er gestunt werd met de verhouding waarde/functie, terwijl aan de uiteinden van de keten, eindgebruiker en investeerder een heldere opvatting over deze verhouding hebben. Het oprekken van de perceptie van waarde en functie bood echter de winstmarge voor alle tussenliggende partijen; ergo de tendens in de keten om perceptie op te rekken tot een grote zeepbel.
Wat kan ik hiervan leren voor het bouwproces? Ook hier zitten vaak vier of vijf partijen tussen investeerder (waarde) en gebruiker (functie). Ook hier ziet men bomen in het bos van beoordelende instanties. Kunnen daar dan ook zeepbellen van perceptie door ontstaan? Het is nog niet gebleken, maar het is een reden te meer om integratie van de bouwketen nog wat verder aan te moedigen en waarde en functie verantwoordelijkheid te maken van één partij in plaats van het samenspel van een hele sector. Dan stort er achteraf ook geen kaartenhuis in.
Voorzitter DeNieuwBouw

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels