nieuws

‘Woonlasten omlaag door toepassing domotica’

bouwbreed

Domotica kan een hulpmiddel zijn om de woonlasten te verminderen.

Het gebruiksgemak van de techniek laat echter nog te wensen over. Tot deze
conclusie kwamen Albert Koedam van corporatiekoepel Aedes en Rens Balkenende van
corporatie Openbaar Belang uit Zwolle in Eindhoven tijdens een bijeenkomst van
domoticapromotor Smart Homes. “Alle tekortkomingen ten spijt kunnen corporaties
niet meer om do­motica heen”, meent Balkenende. Dat is ook de reden dat de
Zwolse corporatie woontechniek opneemt in nieuwbouw- en renovatieprojecten. In
Koedams woorden helpt domotica in combinatie met een slimme energiemeter
bewoners energie te besparen. “Een besparing van ruim 20 procent is mogelijk.”
Mede daardoor blijven volgens hem de woonlasten betaalbaar, ook al neemt het
aandeel ‘energie’ daarin steeds meer toe. Bewoners moeten wel met het systeem
kunnen omgaan, zegt Balkenende. Openbaar Belang wil om die reden voor
woontechnologie een programma van eisen opstellen. “De nadruk ligt daarin op een
goede gestandaardiseerde basis en niet op grand design.” Huurders zouden door
die standaardisatie (delen van) de domotica kunnen meeverhuizen. Dat lukt naar
zijn mening alleen wanneer het herinstalleren niet meer handelingen vergt dan
het insteken van één of twee stekkers. Domotica bestaat tot nog toe niet zelden
uit een verzameling losse kastjes met een woud aan draad en kabel, vindt
Balkenende. Deze voorzieningen zijn maar voor één functie bedoeld. “Niet in de
laatste plaats omdat andere functies er niet op kunnen worden aangesloten. Veel
domotica is namelijk gebonden aan de specificaties van een bepaalde fabrikant.”

Apart

Al die kastjes worden vaak verspreid over de woning gemonteerd. Dat maakt het
moeilijk en duur ze te onderhouden. Voor elk kastje apart moet een monteur
komen. De praktijk leert dat veel domotica weinig toekomstbestendig is. Een
systeem dat rond een bepaald merk is opgebouwd, is volgens Balkenende vrijwel
alleen te moderniseren met onderdelen van dezelfde fabrikant. “En die lacht zich
rot want hij biedt dan geen koopje meer aan.” Een ‘kopersval’ noemt hij dat
waarin een producent zijn klanten minstens tien jaar wil vasthouden. Daarbij
komen de beschrijvingen niet altijd overeen met de werkelijkheid, constateert
Koedam. “Een ‘open’ standaard blijkt in de praktijk soms erg gesloten. Ook de
belofte dat een toestel via het internetprotocol is te bedienen wordt niet
altijd waargemaakt.” Balkenende noemt zulke tekortkomingen mede de reden dat
voorbeeldprojecten soms tegenvallen in de praktijk. Zulke projecten tonen in de
ogen van beide volkshuisvesters ook aan dat domotica vooral een kwestie van
aanbod van de leverancier is geweest. Opdrachtgevers tasten volgens hen ook in
het duister. Koedam: “De wensen die bij de oplevering worden geuit blijken
daardoor vaak anders te zijn dan bij het begin van de bouw.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels