nieuws

Werkloosheid technici neemt met derde toe

bouwbreed

Het aantal werkzoekende technici zonder een baan is afgelopen jaar met een derde toegenomen. Van februari op maart trad licht herstel op.

UWV Werkbedrijf becijfert dat het aantal baanloze werkzoekers met een lagere
opleiding in maart, vergeleken met een jaar geleden, met 14 procent is opgelopen
tot 175.600. Het verval bij de technische beroepen is aanzienlijk groter dan het
landelijke gemiddelde. De werkloosheid bij de lagere technische beroepen liep
met 30,2 procent op tot 39.200 personen. In het segment middelbare beroepen liep
de werkloosheid afgelopen jaar met een kwart op tot 131.000. Opvallend genoeg is
de stijging ruim 11 procent groter dan bij de lagere beroepen. De werkloosheid
bij de middelbare technische beroepen steeg met 32 procent tot 32.900.

Vaste dienst

Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland is het aantal medewerkers in
vaste dienst bij aannemers gedaald tot 151.000. Een jaar geleden waren nog
169.000 bouwvakkers aan de slag. Uit de cijfers van UWV blijkt dat de
werkloosheid het sterkste oploopt in de provincie Overijssel. De groep zonder
baan slonk afgelopen jaar met 21,2 procent tot 39.300. Slechts Noord-Brabant
komt – met een krimp van 18,6 procent – in de buurt bij het in Overijssel
opgetreden verval. Van februari op maart heeft zich in de meeste provincies een
daling van de werkloosheid ingezet. Het herstel bedraagt 3,9 (Drenthe) tot 0,1
(Flevoland) procent. In Zuid-Holland steeg de werkloosheid nog een procent.

Jongeren

Afgelopen jaar nam de werkloosheid vooral toe onder de jongeren. De groep tot
35 breidde zich uit met een vijfde. De groei in de categorie 35-45 jaar bedroeg
13 procent. Van degenen met een leeftijd tussen de 45 en 65 is 7,9 procent
minder aan de slag. Volgens de tellingen van het Centraal Bureau voor de
Statistiek – dat een van het UWV afwijkende definitie van het begrip
werkloosheid hanteert – is momenteel 6,1 procent van de beroepsbevolking
werkloos.

Reageer op dit artikel